Tutkintaselostukset

Turvallisuustutkinnasta laaditaan julkinen tutkintaselostus onnettomuuden vakavuuteen nähden sopivassa laajuudessa. Turvallisuustutkinnan päätteeksi tutkinnasta julkaistaan Onnettomuustutkintakeskuksen internet-sivuilla tutkintaselostus.

Tutkintaselostus sisältää selostuksen onnettomuuden kulusta, onnettomuuteen johtaneista tekijöistä ja onnettomuuden seurauksista sekä asianosaisille viranomaisille ja muille toimijoille osoitetut turvallisuussuositukset sellaisiksi toimenpiteiksi, jotka ovat tarpeen yleisen turvallisuuden lisäämiseksi, uusien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, vahinkojen torjumiseksi sekä pelastus -ja muiden viranomaisten toiminnan tehostamiseksi.

Tältä sivustolta löydät kaikki tutkintaselostukset sähköisessä muodossa.

 
Julkaistu 25.9.2017