Kuva:Ilmavoimat

Raideliikenneonnettomuuksien tutkinta

Tutkittavat onnettomuudet ja vaaratilanteet:

  • Raideliikenteessä tapahtunut onnettomuus, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön, omaisuuteen tai varallisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana (suuronnettomuus)
  • Rautatieliikenteessä tapahtunut vakava onnettomuus, joka on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin EU 2016/798 (direktiivi rautateiden turvallisuudesta) 3 artiklassa,
  • junan törmäys (toiseen junaan, vaihtotyöyksikköön tai liikkuvan kaluston ulottuman sisällä olevaan esteeseen) tai suistuminen, jossa vähintään yksi ihminen kuolee, tai viisi henkilöä loukkaantuu vakavasti tai liikkuvalle kalustolle tai ympäristölle aiheutuu huomattavaa vahinkoa (vähintään 2 M€)
  • muu seurausten osalta vastaava rautatieliikenteessä tapahtunut onnettomuus, jolla on ilmeinen vaikutus rautateiden turvallisuuteen (turvallisuuden säätelyyn tai hallinnointiin)
  • tasoristeysonnettomuus, jossa juna suistuu, jossa junan henkilökunnasta tai matkustajista vähintään yksi kuolee tai viisi loukkaantuu vakavasti, jos syynä onnettomuuteen on vika rautatiejärjestelmässä, tai jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön, omaisuuteen tai varallisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana
  • liikkuvan kaluston aiheuttama henkilövahinko-onnettomuus asemilla, ratapihoilla (henkilökunta, matkustajat), ja radalla tapahtuvassa kunnossapitotyössä (henkilökunta)
  • liikkuvan kaluston tulipalo, joka tapahtuu raidekulkuneuvon matkalla lähtöasemalta määräasemalle mukaan lukien seisonta-aika lähtö-, määränpää- ja väliasemilla sekä väliasemilla tapahtuva vaihtotyö
  • muut, kuin edellä mainitut onnettomuudet

sekä vastaava onnettomuus muussa yksityisessä tai julkisessa raideliikenteessä

  • metro-onnettomuus
  • raitiotieonnettomuus.

Turvallisuustutkintalain mukaan voidaan lisäksi tutkia suuronnettomuuden vaaratilanne sekä muu onnettomuus ja vaaratilanne. Lisäksi voidaan tehdä yhteinen tutkinta useista samankaltaisista onnettomuuksista tai vaaratilanteista (teematutkinta).

Turvallisuustutkinta tehdään turvallisuuden lisäämiseksi, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja vähentämiseksi.

Sovellettava lainsäädäntö

Raideliikenneonnettomuuksien tutkinta perustuu turvallisuustutkintalakiin (525/2011). Raideliikenteen tutkinnassa noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston säännöksiä, jotka on annettu direktiivin rautateiden turvallisuudesta (EU 2016/798) V luvussa.

Julkaistu 26.9.2017