Muut onnettomuudet

Muut onnettomuudet tutkintahaarassa valitaan tutkittavaksi esimerkiksi vakavimpia sortumia, tulipaloja, räjähdyksiä ja liikenneonnettomuuksia, jotka eivät kuulu minkään muun tutkintahaaran tutkittavaksi. Muiden onnettomuuksien tutkintahaaraa varten ei ole kansainvälisiä vaatimuksia, sopimuksia tai ohjeita, joten tutkintapäätös ja tutkinta tehdään kokonaan kansallisen lainsäädännön perusteella.

Päätöksen tutkinnan aloittamisesta tekee Onnettomuustutkintakeskus. Päätökseen vaikuttaa muun muassa se, että tutkiiko joku muu taho kyseisen onnettomuuden. Esimerkiksi suurimman osan tieliikenneonnettomuuksista tutkii Onnettomuustietoinstituutti (www.oti.fi), joten Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaa ei niihin tarvita.

Tärkein tutkinnan käynnistämisen kriteeri on se, että onko tapauksen tutkinnasta odotettavissa uutta tietoa yleisen turvallisuuden parantamiseksi. Tutkintapäätökseen vaikuttaa myös onnettomuuden vakavuus. Esimerkiksi suuronnettomuuden kriteerit täyttävä tapaus tutkitaan aina.

Useista samankaltaisista onnettomuuksista tai vaaratilanteista voidaan tehdä yhteinen tutkinta eli teematutkinta. Teematutkintoja tehdään kaikissa tutkintahaaroissa.

Julkaistu 3.12.2013