"Jag är OTKES". Årets utbildningsdagar i Murikka, Tammerfors. (Foto: OTKES)

Meddelanden