Y2015-04 Tulipalo ulkomaalaisten työntekijöiden majoitustiloissa Tuusulassa 29.11.2015

Ulkomaalaisten työntekijöiden majoituskäytössä olleessa puutalossa syttyi tulipalo sunnuntai-iltana 29.11.2015 kello 21 jälkeen. Rakennuksessa oli 16 virolaista ja bulgarialaista asukasta, joista 15 oli pelastuslaitoksen saapuessa pelastautunut ovista tai ikkunoista pihalle. Yksi henkilö oli loukkaantunut, joten hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan.

Pelastautuneilla oli käsitys, että kaikki olivat päässeet talosta ulos. Poliisi ja pelastuslaitos luottivat tähän tietoon, eikä savusukellusta tehty. Palo sammutettiin ja rakennus raivattiin. Neljän päivän kuluttua yhden talossa asuneen henkilön työnantaja ilmoitti poliisille henkilön kadonneen. Poliisi löysi tämän kuolleena palaneen talon raunioista.

Rakennus oli alun perin rakennettu omakotitaloksi, mutta sittemmin se oli toiminut paritalona ja kehitysvammaisten hoitokotina. Hoitokotitoiminta päättyi vuonna 2013, jolloin käynnissä ollut remontti jäi sähkötöiden osalta kesken. Muun muassa maadoituselektrodi jäi asentamatta. Syksyllä 2015 rakennusalan yritys vuokrasi rakennuksen majoitustilaksi rakennusalan ulkomaisille tilapäistyöntekijöille. Rakennuksen majoituskapasiteettia kasvatettiin muun muassa rakentamalla väliseiniä, keittiö- ja WC-tiloja. Sähkötöitä tehtiin omatoimisesti, ja virtaa sähkölevyihin, jääkaappeihin, mikroaaltouuneihin ja muihin laitteisiin otettiin jatkojohdoilla.

Palo sai alkunsa todennäköisesti alakerran saunaosastosta sähkövian seurauksena. Sähkövian todennäköisyys rakennuksessa oli kasvanut puutteellisen maadoituksen, suurentuneen sähkökuormituksen, johdotukseen nähden liian suurien sulakkeiden sekä puutteellisesti tehtyjen sähköasennusten vuoksi. Rakennuksen omistaja ja vuokraaja eivät kantaneet vastuuta turvallisuudesta. Koska rakennusvalvonnalla ei ollut tietoa siitä, että rakennuksen käyttötapa oli muuttunut ja sitä käytettiin majoitustoimintaan, pelastustoimi ei tehnyt rakennukseen majoitustoiminnan vaatimia palotarkastuksia.

Suomessa ulkomaista tilapäistyövoimaa on erityisesti marjanpoiminta- ja rakennusalalla. Pienipalkkaisilla aloilla tarve edulliseen majoitukseen on suuri. Majoitustiloina käytetään huonokuntoisia ja jopa asumiseen soveltumattomia tiloja ja usein majoitutaan liian tiiviisti, jolloin asumisturvallisuus vaarantuu. Riskit lisääntyvät ja turvallisuus vaarantuu myös, jos majoittujia ei ole perehdytetty turvalliseen asumiseen, onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn tai toimimiseen hätätilanteessa.

Rakennusvalvonta ei tunnista rakennusten todellista käyttötarkoitusta, mikäli rakennusten käyttötavan muutoksista ei tehdä ilmoitusta. Rakennusvalvonta ei pyri aktiivisesti selvittämään rakennusten käyttötapaa, eikä tieto viranomaisten välillä aina kulje. Tutkinnassa tuli esiin tapauksia, joissa palotarkastaja tai poliisi oli havainnut rakennuksen käyttötavan muutoksen majoitustilaksi, mutta tiedot havainnoista eivät olleet välittyneet rakennusvalvontaan.

Asumisen turvallisuutta määritellään paloturvallisuussäädöksissä. Lisäksi rakennusalan TES määrittelee rakennusalan työntekijöiden asumista, mutta se ei käytännössä ohjaa ulkomaisen tilapäistyövoiman asumisoloja. Marjanpoiminta-alalla työntekijöiden majoituksen turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota ja alalla on solmittu aiesopimus, jolla pyritään parantamaan asumisen tasoa.

Pelastuslaitos etsii palavasta rakennuksesta henkilöitä, mikäli paikan päällä ei ole saatu varmaa tietoa, että rakennus on tyhjä. Pelastustoiminnan johtaja päättää savusukelluksen aloittamisesta. Päätös perustuu saatuun tietoon tai epäilykseen rakennuksessa olevista henkilöistä, palon vaiheeseen ja arvioon sukelluksen riskeistä pelastushenkilöstölle. Ohjeita tai selkeitä periaatteita palavan rakennuksen henkilömäärän riittävän luotettavaan arviointiin tai savusukellukseen ryhtymisestä ei kuitenkaan ole.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että

• Ympäristöministeriö kehittää rakennusvalvontaa varten menettelyt, joilla varmistetaan rakennusten käyttötapatietojen ajantasaisuus. Erityisesti pitäisi tunnistaa tilanteet, joissa rakennuksessa asuvien tai majoittuvien määrä kasvaa olennaisesti.

• Työ- ja elinkeinoministeriö ja Rakennusteollisuus RT ry yhdessä kehittävät rakennusalan tilapäistyöntekijöiden asumisen tasoa ja turvallisuutta. Sekä kotimaisten että ulkomaisten yritysten työntekijöille järjestetty asuminen tulee saada työehtosopimuksessa esitetylle tasolle. Seuraavaan työehtosopimukseen tulee myös pyrkiä lisäämään asumisturvallisuutta varmistavia kohtia.

• Sisäministeriö yhdessä Pelastusopiston ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa määrittää periaatteet ja ohjeet siihen, miten palavassa rakennuksessa oleva henkilömäärä määritetään riittävällä luotettavuudella ja millaisiin olosuhteisiin eri tilanteissa savusukelletaan.

Y2015-04 Tutkintaselostus (pdf, 1.13 Mt) Liite 1. Accimap-kaavio (pdf, 0.01 Mt)

 
Julkaistu 13.9.2016