Y2015-02 Henkilöauton ja linja-auton törmäys Karkkilassa 4.7.2015

Lauantaina tapahtui 4.7.2015 henkilöauton ja eläkeläisryhmää kuljettaneen linja-auton välinen yhteentörmäys valtatiellä 2 noin neljä kilometriä Karkkilan keskustasta pohjoiseen. Poria kohti ajanut henkilöauto siirtyi nopeasti vastaantulijoiden kaistalle juuri ennen kohtaamista ja osui linja-auton vasempaan etuosaan. Linja-auton kuljettaja ei ehtinyt jarruttaa eikä väistää henkilöautoa. Henkilöauto päätyi tuhoutuneena ojaan. Linja-auto ajautui myös ulos tieltä ja kaatui vasemmalle kyljelleen.

Ensimmäinen pelastusyksikkö saapui onnettomuuspaikalle 10 minuuttia törmäyksen jälkeen. Ensihoitoon ja pelastamiseen hälytetty vaste oli riittävä ja johtamismalli oli toimiva. Onnettomuus oli suurehko, mutta täysin eri viranomaisten suorituskyvyn rajoissa.

Henkilöauton kuljettaja menehtyi onnettomuudessa. Linja-autossa oli yhteensä 19 henkilöä, joista linja-auton kuljettaja ja kuusi matkustajaa loukkaantuivat vakavasti. Muut henkilöt saivat onnettomuudessa lieviä vammoja, mutta niillä oli selkeitä vaikutuksia heidän toimintakykyynsä.

Moni matkustaja sai kasvovammoja, koska heidän päänsä osui edessä olleen istuimen ulkonevaan kädensijaan. Matkustajien istuimissa oli kaksipisteturvavyöt eli lantiovyöt. Kolmipisteturvavyöt olisivat todennäköisesti estäneet tai ainakin lieventäneet etenkin matkustajien kasvoihin kohdistuneita vammoja. Kuusi matkustajaa ei käyttänyt turvavöitä. Linja-autojen matkustajilla on ollut turvavöiden käyttöpakko vuodesta 2006.

Linja-auton kevyehkö keularakenne pahensi omalta osaltaan onnettomuuden seurauksia. Keulassa ei ollut alleajosuojaa.

Linja-autoliikenteelle ei ole vaatimuksia turvallisuusjohtamisesta, onnettomuuksien ennaltaehkäisystä tai niihin varautumisesta samaan tapaan kuin on muissa liikennemuodoissa, esimerkiksi lento- ja rautatieliikenteessä.

On ilmeistä, että kyseessä oli itsemurha. Kuljettajalla oli pitkään kestäneitä elämänhallintaan ja mielenterveyteen liittyneitä ongelmia, joissa omaiset ja terveydenhuolto olivat pyrkineet auttamaan.

Suomessa on viime aikoina tehty vuosittain vajaa 900 itsemurhaa, joista noin 20 ajoneuvolla törmäämällä. Itsemurhista aiheutuu suurta kärsimystä tekijän läheisille. Tieliikenteen itsemurhien erityispiirteenä on, että vaaraa ja kärsimystä aiheutuu myös sivullisille henkilöille sekä joissain tapauksissa ympäristölle.

Tutkinnan perusteella Onnettomuustutkintakeskus antaa kuusi turvallisuussuositusta.

• Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää uuden itsemurhien ehkäisyohjelman ja asettaa itsemurhien lukumäärän selkeän vähentämisen kansanterveystavoitteeksi muiden Pohjoismaiden tavoin.

• Liikenteen turvallisuusvirasto esittää Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) ajoneuvotekniikasta vastaavalle työryhmälle (WP 29) E-sääntöihin muutosehdotuksen raskaiden ajoneuvojen keulan rakenteen vahvistamisesta ja ohjauslaitteiden suojaamista vaurioitumiselta törmäystilanteessa.

• Liikenteen turvallisuusvirasto esittää Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) ajoneuvotekniikasta vastaavalle työryhmälle (WP 29) E-sääntöihin muutosehdotuksen matkustajien istuimien takaosan rakenteen muuttamisesta turvallisemmaksi lisäämällä pehmustusta ja poistamalla kovat ulokkeet suoraan matkustajan edestä.

• Liikenteen turvallisuusvirasto esittää Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) ajoneuvotekniikasta vastaavalle työryhmälle (WP 29) E-sääntöihin muutosehdotuksen M2- ja M3-luokan ajoneuvojen istuimien varustamisen lantio- ja olkavyö -tyyppisillä turvavöillä eli kolmipisteturvavöillä.

• Liikenteen turvallisuusvirasto esittää Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) ajoneuvotekniikasta vastaavalle työryhmälle (WP 29) E-sääntöihin muutosehdotuksen linja-autojen istuinpaikkojen varustamisen istuinkohtaisilla turvavyömuistuttimilla.

• Liikenne- ja viestintäministeriö laatii säännökset, joiden avulla turvallisuusjohtamisjärjestelmä saadaan käyttöön koko linja-autoalalle.

Y2015-02 Tutkintaselostus (pdf, 2.25 Mt)

Liite 2. Accimap-kaavio (pdf, 0.01 Mt)


 
Julkaistu 24.5.2016