Y2015-01 Purettavan sillan sortuminen Mikkelissä 15.6.2015

Mikkelissä valtatie 5:n ylittänyt Selännekadun kevyen liikenteen silta sortui hallitsemattomasti 15.6.2015 kello 12.58.

Betonirakenteista siltaa oltiin purkamassa. Kun purkutyö oli edennyt kansielementtien palkkeihin, sillan alittava liikenne pysäytettiin. Pysäytyksen piti koskea myös sillan niin ikään alittavaa Rinnekatua, mutta siellä erillisiä liikenteenohjaajia ei ollut. Kansielementtien palkkien piikkaaminen aiheutti kansilaatan katkeamisen. Laatta putosi ensin maatuen puoleisesta päästään ja sen jälkeen kaatoi siltaa kannattaneen pilarin. Silloin myös sillan keskimmäisen kansilaatan pää putosi alas. Rinnekatua pitkin pääsi kulkemaan kolme autoa juuri romahtaneen kansilaatan ali ja useita autoja myöhemmin työmaahenkilöstön arvioitua alittamisen turvalliseksi.

Ensimmäinen puhelu hätäkeskukseen tuli jo ennen sillan sortumista kello 12.43 työmaan ohi ajaneelta henkilöltä. Soittaja epäili purkutyön turvallisuutta. Hätäkeskuspäivystäjä antoi tehtävän Etelä-Savon poliisilaitoksen partiolle, joka saapui paikalle sillan jo romahdettua.

Seuraava puhelu hätäkeskukseen tuli kello 13.12 työmaalta. Puhelusta selvisi, että pelastuslaitoksen yksiköille tai ensihoidolle ei ollut tarvetta, koska henkilövahinkoja ei tullut. Poliisi ohjasi paikalla liikennettä ja suoritti teknistä tutkintaa. Rinnekatua pitkin osittain sortuneen sillan ali ohjattuun liikenteeseen poliisi ei puuttunut. Sortuma katkaisi valtatien liikenteen usean tunnin ajaksi.

Purkusuunnitelman mukaan silta piti purkaa yöllä liikenteen katkaisun haitan minimoimiseksi. Pääurakoitsijan esityksestä purkaminen aloitettiin jo päivällä sillan aukosta, joka oli ajoradan ulkopuolella.

Purettavana ollut silta oli rakentamisaikaisten määräysten mukainen ja hyväkuntoinen. Hallitsemattomaan sortumaan johti selkeästi puutteellinen purkusuunnitelma, jota ei edes noudatettu. Purkusuunnitelma oli niin yleisluontoinen, että se ei ohjannut turvalliseen purkutapaan. Purkusuunnitelman nähneet tahot eivät havainneet puutteita suunnitelmassa. Työssä luotettiin purkutyöurakoitsijaan ja lopulta yksittäiseen kaivinkoneenkuljettajaan. Riskien moniportainen hallinta petti. Kukaan purkusuunnitelmaa käsitelleistä tahoista ei ollut siltojen rakennetekniikan ammattilainen, mitä ei myöskään ole vaadittu.

Sillan purkaminen eteni hallitsemattomasti ja aiheutti vaaratilanteen tienkäyttäjille sekä työmaahenkilöstölle. Tapahtuneeseen ei ollut varauduttu eikä paikalla ei ollut riittävästi liikenteenohjaajia. Liikenteen kulkemista ei kunnolla rajoitettu tapahtumahetkellä eikä sortuman jälkeen.

Onnettomuuskeskus toistaa vuonna 1998 tapahtuneen Tornan sillan tutkinnassa annetun suosituksen, jonka mukaan

  • Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii, että valtion ja kuntien siltojen purkusuunnitelmia varten laaditaan ohjeet ja minimivaatimukset. Purkusuunnitelman tulee olla riittävän tarkka, jotta se kattaa toteuttamisen kannalta kaikki oleelliset vaiheet, ja jotta valvojilla on mahdollista varmentua suunnitelman pätevyydestä. Purkutyön suunnittelulta tulisi vaatia samaa laatutasoa kuin uudisrakentamisessa.

Y2015-01 Mikkeli (pdf, 1.86 Mt) Liite 1. Accimap-kaavio (pdf, 0.01 Mt)

 
Julkaistu 19.2.2016