Risken att drunkna påverkas i synnerhet av tillägnande levnads- och verksamhetsvanor

Olycksutredningscentralen har slutfört utredningen av drunkningsolyckorna som inträffade 2021. Under uppföljningsperioden 2021 inträffade sammanlagt 165 drunkningsolyckor som överensstämmer med utredningsgruppens definition.

Publicerad 21.6.2022