M2013-E1 Troolari AMAZON (FIN-1106-T) karilleajo Kustavissa 9.9.2013

Troolari AMAZON lähti 9.9.2013 Naantalista kohti Uudenkaupungin kalasatamaa kello 16.20. Aluksen päällikkö kertoi merivartioston kuulustelussa valinneensa reitin, koska aluksen aiempi päällikkö oli suositellut sitä hänelle. Onnettomuusmatkalla päällikkönä toiminut ei ollut aiemmin kulkenut tällä väylällä. Hän navigoi ja ohjasi itse alusta käsiohjauksella. Ohjaamossa oli myös aluksen perämies. Päällikön kertoman mukaan käytössä oli kaksi elektronista merikarttaa ja tutka. Tutkan näyttö oli 0,75 mpk:n skaalalla. Säätila oli hyvä; vaihteleva tuuli 2–4 m/s, tyyni meri, ilman lämpötila +14 astetta ja näkyvyys hyvä.

Laivapäiväkirjan mukaan Rajakari ohitettiin klo 17.05, Rönngrund klo 18.10 ja Ykskari klo 19.18. Kello 21.25 alus sai pohjakosketuksen Katkurun saaren lounaispuolella. Aluksen nopeus oli tuol-loin 8.9 solmua. Päällikkö ilmoitti karilleajosta Liikenteen turvallisuusviraston päivystäjälle klo 22.05, 40 minuuttia karilleajon jälkeen, kun aluksella oli havaittu vuotoja polttoainetankissa ja hyd-rauliikkaöljytankissa.

Aluksen polttoainetankista vuoti mereen yli 7000 litraa kevyttä polttoöljyä ja 400 litraa hydrauliik-kaöljyä, mikä aiheutti meriympäristölle vahinkoa. Mereen päässyt öljy haihtui suurimmaksi osin veden ja ilman lämmössä.

Väylän valinta oli huono. Väylä on vaativa AMAZONin kokoiselle alukselle. Matkaa varten ei ollut tehty asianmukaista reittisuunnitelmaa. Karilleajopaikan kohdalla väylä on hyvin kapea. Onnetto-muuden tapahduttua alusta ei ankkuroitu ankkurikoneistossa olleen vian takia. Alus jouduttiin hinaamaan korjattavaksi korjaustelakalle Naantaliin.

M2013-E1 Raportti alustavasta tutkinnasta (pdf, 0.51 Mt)

 
Julkaistu 19.5.2014