M2013-06 M/S AMORELLA (FIN), sähköhäiriö ja karilleajo Ahvenanmaan saaristossa 14.12.2013

Autolautta M/S Amorellan karilleajo vuosi sitten Ahvenanmaalla koetteli meripelastusvalmiutta, kertoo tänään julkaistu Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostus. Hyvin sujuneiden pelastustoimien kehittämiseksi Rajavartiolaitosta suositetaan yhdessä muiden meripelastusviranomaisten ja varustamoiden kanssa edelleen kehittämään tiedonvaihtoa ja yhteistoimintaa myös pienempiin vaaratilanteisiin ja onnettomuuksiin soveltuvaksi.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Rajavartiolaitosta lisäksi kehittämään järjestelyjä, joilla eri tasoilla toimiville yhteistyöryhmille saadaan kattava tilannekuva paikallisten pelastusresurssien suunnittelun ja käytön koordinoinnin edelleen tehostamiseksi.

Amorella oli matkalla Turusta Maarianhaminan kautta Tukholmaan, kun se sai sähköhäiriön kapealla väylällä. Aluksen huoltotöiden ohjeistus ei sisältänyt varoitusta tai rajoitusta huollon tekemisestä ohjailun kannalta kriittisellä reitin osuudella.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan mukaan huollon ajoittuminen ja sen yhteydessä tapahtunut polttoaineen syöttöhäiriön aiheuttama sähkökatko veivät alukselta ohjailukyvyn lähes kokonaan noin neljäksi minuutiksi. Kapealla väylällä aika oli liian pitkä. Aluksen pääkoneet, potkurit ja sähkön saannista riippuvat ohjauslaitteet lakkasivat toimimasta. Hätäohjausjärjestelmien avulla Amorella saatiin ohjattua kapeikon läpi, mutta hätäankkuroinnista huolimatta alus ajautui karille ja sai vuodon keulapiikkiin.

Tutkinnan perusteella Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikenteen turvallisuusvirastoa valvomaan, että alusten huoltojärjestelmän ohjeet sisältävät olosuhteista ja reitistä riippuvat rajoitteet riskialttiiden huoltotöiden tekemiselle.

Tapahtumasta ei aiheutunut vahinkoja ihmisille, lastille tai ympäristölle. Välittömät pelastustoimet ja niiden tehostamiseen varautuminen sujuivat hyvin. Meripelastuskeskus hälytti paikalle vesi- ja ilma-aluksia sekä määräsi Ahvenanmaan yhteistoimintaryhmän varautumaan matkustajien evakuointiin.

Alus saatiin irrotettua karilta vielä samana päivänä. Vaurioiden tarkastuksen jälkeen se sai luvan jatkaa saatettuna matkaa Maarianhaminaan.

Lisätietoja:
Johtava tutkija Risto Haimila, puh. 02951 50730
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puh. 02951 50714

Tutkintaselostus M2013-06 (pdf, 5.93 Mt)

 
Julkaistu 17.12.2014