M2013-05 M/V Riona (FIN), karilleajo Kasnäsin edustalla 4.12.2013

2.12.2014

Onnettomuustutkintakeskuksen M/V Rionan onnettomuutta käsittelevän tutkinnan mukaan vireystilaan ja väsymykseen liittyvät riskit ovat merenkulussa merkittäviä. Riskien hallinta ei aina ole varustamoissa tai viranomaisten piirissä järjestelmällistä eikä riittävää.

Riona ajoi karille joulukuussa 2013 Kasnäsin edustalla Saaristomerellä. Alus oli yöllä matkalla Kemiöstä Viipuriin, kun yksin komentosillalla ollut päällikkö nukahti. Komentosiltavahdin hälytysjärjestelmä ei ollut käytössä. Alus ajoi kivelle ja sai repeämän painolastitankkiin. Henkilö- tai ympäristövahinkoja ei aiheutunut.

Päällikkö oli ollut yhtäjaksoisesti työvuorossa noin neljä viikkoa. Riona oli liikennöinyt enimmäkseen Itämeren alueella ja käynyt satamissa lastaamassa tai purkamassa noin joka toinen päivä. Tiheät satamakäynnit sotkivat miehistön yhtäjaksoisen levon rytmiä. Päällikölle kertyi myös muuta kuormitusta. Rionan työaikakirjanpidon puutteiden vuoksi työkuormituksen osuutta väsymyksen syntyyn ei kuitenkaan voitu arvioida tarkemmin.

Saadun tiedon perusteella vireystilaan ja väsymykseen liittyvät riskit ovat kuitenkin merenkulussa merkittäviä, minkä vuoksi Onnettomuustutkintakeskus antaa kolme turvallisuussuositusta. Niiden mukaan Liikenteen turvallisuusviraston tulee ohjeistaa varustamot sisällyttämään turvallisuusjohtamisjärjestelmiin väsymysriskien hallintamenettelyt sekä ryhtyä kehittämään merimieslääkärintarkastuksia ja työaikojen seurantaa ja valvontaa.

Riskienhallintamenettelyissä on muun muassa otettava huomioon aluksen henkilöstön määrä ja kumulatiivisen väsymyksen kertyminen. Lääkärintarkastuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota merivahtihenkilökunnan vireystilaan sekä väsymystaipumukseen vaikuttavien tekijöiden ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen. Työaikojen seurantaan tulee yhdessä merityöaikoja valvovan viranomaisen kanssa luoda toimintamalli, jossa otetaan huomioon sekä alus- että työturvallisuuden vaatimukset.

Lisätietoja:

Johtava tutkija Risto Haimila, puh. 02951 50730
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puh. 02951 50714

M2013-05 Tutkintaselostus (pdf, 3.46 Mt)

 
Julkaistu 2.12.2014