M2018-05 Palvan lossin karilleajo Velkualla 28.12.2018

Palvan lossi oli joulukuun 28. päivän iltana matkalla Palvasta Teersaloon päin. Lossinkuljettaja havaitsi reitin puolivälissä aluksen ajautuneen ajolinjan vasemmalle puolelle. Näkyvyys oli sakeasta sumusta johtuen erittäin huono, arviolta alle 50 metriä. Kuljettaja ei pystynyt määrittämään lossin tarkkaa sijaintia, eikä useista yrityksistään huolimatta korjaamaan lossin kurssia takaisin väylälle, joten hän hidasti lossin vauhtia.

Kuljettaja yritti selvittää lautan tarkkaa sijaintia, mutta sakeassa sumussa tämä ei onnistunut, koska hän ei saanut havaintoa tai tukea mistään ohjaamista helpottavasta kiintopisteestä. Yht’äkkiä Kuljettaja havaitsi jotakin edessään, ja pian lossi ajoi hiljaisella nopeudella matalikolle. Lossi oli ajanut karille lähellä Rännit -nimisen saaren itäpuolella olevaa pientä luotoa.

Kuva: Lossin arvioitu reitti sekä karilleajopaikka Rännit -saaren itäpuolella, Teersalossa. (Kuva: Onnettomuustutkintakeskus, pohjakartta: Peruskarttarasteri ©Maanmittauslaitos 12/2018)

Palvan ja Teersalon välinen lossi kulkee normaalisti ohjausvaijeriin kiinnitettynä. Ohjausvaijeri oli onnettomuuden aikaan irrotettu tilapäisesti lauttalaiturien maatukien korjaustöiden takia, mistä johtuen vaijeri ei ollut osoittamassa kuljettajalle lauttaväylän sijaintia tai ohjattavaa suuntaa.

Lossinkuljettaja ilmoitti karilleajosta varustamon hälytysnumeroon kello 21.22. Kuljettaja sai ohjeet tarkastaa mahdolliset vuodot sekä ilmoittaa karilleajosta matkustajille. Varustamon turvallisuuspäällikkö ilmoitti tapahtuneesta meripelastuskeskukselle (MRCC Turku) kello 21.37 sekä hälytti varustamon kriisiryhmän.

Lossinkuljettaja ilmoitti karilleajosta kyydissä olleille kahdelle matkustajalle sekä tarkasti konetilan mahdollisten vuotojen selvittämiseksi. Havaittuaan, että konehuoneeseen tulee vähän vettä, hän ilmoitti siitä turvallisuuspäällikölle. Tämän jälkeen hän jakoi matkustajille pelastusliivit, valmisteli tyhjennyspumpun valmiiksi ja löysäsi yhteysveneen kiinnitykset mahdollisen evakuoinnin varalta.

Paikalle hälytetyt pelastustoimintaan osallistuneet yksiköt evakuoivat lossin kyydissä olleet henkilöt sekä varautuivat mahdollisen polttoainevuodon torjuntaan. Seuraavana aamuna sukeltajat tarkastivat lossin vedenalaisten osien saamat vauriot todeten niiden olleen melko vähäisiä. Tarkastuksen perusteella Liikenne- ja viestintäviraston tarkastaja antoi luvan irrottaa lossi karilta. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilö- eikä ympäristövahinkoja.

Palvan lossin merenkulkuvarustukseen kuulivat karttaplotteri, kompassi, nopeusloki, kello ja tutka, mutta ainoastaan karttaplotteria yritettiin hyödyntää navigoinnissa. Lossin karttaplotterissa oli noin kuukautta aiemmin ilmennyt vika, joka vaikeutti lossin kulkusuunnan tulkintaa. Varustamo ei ollut tietoinen viasta, joten vian suhteen ei oltu tehty korjaustoimenpiteitä.

Tutkinnassa kävi ilmi, että varustamon ohjeiden mukaisesti tutkaa oli pidettävä ajon aikana aina vähintään valmiustilassa, ja että sen käyttöä oli tehostettava näkyvyyden ollessa rajoitettu. Tässä tapauksessa tutkaa ei kuitenkaan käytetty navigoinnin apuna. Tähän vaikutti osaltaan, että kuljettaja ei hallinnut tutkan avulla tapahtuvaa navigointia.

Tutkinnassa kävi myös ilmi, että lossien kuljettajien merenkulullinen pätevyys ja kokemus vaihtelivat. Uusien kuljettajien koulutusjakson aikana ei ehditä käymään perusteellisesti kaikkia turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita. Lähtökohtaisesti lossinkuljettajien merenkulullinen koulutus ja perehdyttäminen jäävät toiminnanharjoittajan vastuulle ja omavalvonnan piiriin.

Lauttayhtiö voi omalla päätöksellään siirtyä tilapäisesti operoimaan lossia ilman ohjausvaijeria jopa 12 kuukauden ajaksi, jolloin vallitsevat olosuhteet voivat kasvattaa vaatimuksia lossinkuljettajien navigointitaidoille. Lossia ei tästä huolimatta tulkita alukseksi, vaikka esimerkiksi siirtoajossa telakalle ilman vaijeria, matkustajia ja lastia, lossi tulkitaan alukseksi.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että:

• Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lakimuutoksen, jolla lossit määritellään aluksiksi.

• Liikenne- ja viestintävirasto määrittelee lossinkuljettajien merenkululliset pätevyysvaatimukset ja lossien minimimiehityksen.

• Palveluntilaaja sisällyttää palvelukuvaukseensa lossinkuljettajien merenkululliset pätevyys-vaatimukset- ja lossien miehitysvaatimukset.

M2018-05 Tutkintaselostus (pdf, 1.84 Mt)

 
Julkaistu 3.12.2019