Sosiaali- ja terveydenhuollon onnettomuudet

Tutkintahaaran tarkoituksena on tutkia Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon onnettomuuksia. Turvallisuustutkintalaki mahdollistaa kuitenkin laajemman tutkinnan, joka liittyy sosiaali- ja terveydenhuollossa sattuneisiin onnettomuuksiin, kuten turvallisuuden poikkeamiin, vaaran- ja haittatapahtumiin sekä potilas- ja asiakasvahinkoihin. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä tutkintoja on tehty jo jonkun verran, ja niille perustettiin oma tutkintahaara 1.4.2021. Tutkintahaaran tarkoitus on vastata sosiaali- ja terveydenhuollon onnettomuuksien tutkimiseen ja niistä saatavien tietojen järjestelmälliseen käsittelyyn yleisen turvallisuuden parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkintahaaran johtavana tutkijana toimii TtT Hanna Tiirinki 1.6.2021 alkaen.


Julkaistu 9.3.2021