R2016-02 Veturin törmääminen teräsrainakelaan ja suistuminen Matkanevalla 23.3.2016

Kokkolasta kohti Ylivieskaa matkalla ollut veturi törmäsi keskiviikkona 23.3.2016 kello 11.53 Matkanevan liikennepaikan läheisyydessä raiteilla olleeseen teräsrainakelaan 120 km/h-nopeudella. Veturi hypähti lappeellaan olleen rainakelan ylitse ja suistui kiskoilta. Veturi kulki suistuneena 185 metriä jääden kallistuneena oikeanpuoleisen kiskon päälle siten, että kisko oli lähes veturin keskellä.

Noin 3 500 kg painava rainakela oli pudonnut raiteelle noin tuntia aikaisemmin paikan ohittaneesta tavarajunasta. Rainakela oli pyörinyt viereiselle läntiselle raiteelle ja jäänyt lappeelleen toisen kiskon päälle. Ennen veturin törmäämistä rainakelaan matkustajajuna IC50 ohitti paikan itäistä raidetta pitkin kello 11.45. Matkustajajunan kuljettaja ei havainnut viereisellä raiteella ollutta rainakelaa.

Teräsrainakelaan törmänneen ja suistuneen veturin kuljettaja sai vähäisiä vammoja. Rataa ja ratalaitteita vaurioitui 257 metrin matkalta. Onnettomuudessa veturille ja radalle aiheutuneiden vaurioiden korjauskustannukset olivat noin puoli miljoonaa euroa. Onnettomuuspaikan vaurioitunut raide saatiin korjattua liikennöitäväksi 25.3.2016 ja korjaus oli kokonaan valmis 11.5.2016. Rainakelakuljetukset keskeytettiin rautatiekuljetuksina onnettomuuden jälkeen ja kuljetukset toteutettiin kuorma-autokuljetuksina 17.8.2016 saakka.

Onnettomuuden välitön syy oli rainakelanippua koossapitävien silmävanteiden katkeaminen. Katkeamista edelsi tehtaalla sidonnan jälkeisen käsittelyn ja kuljetuksen aikana tapahtunut silmävanteiden löystyminen sekä siirtyminen pois paikoiltaan. Löysät silmävanteet mahdollistivat rainakelanipun kallistelun kuljetuksen aikana. Nippu kaatui ja rainakela putosi vaunusta.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Liikenteen turvallisuusvirasto varmistaisi seuraavien rainakelanippujen sitomiseen, vaunuun kuormaamiseen sekä turvallisuustiedon keräämiseen ja analysointiin liittyvien suositusten toteutumisen:

1. SSAB määrittää ja todentaa laskennallisesti rainakelanippujen koossapitävän sidonnan huomioiden tehtaalla tapahtuvan käsittelyn aiheuttamat rasitukset ja rautatiekuljetuksessa kelanippuun kohdistuvat sivuttaiskiihtyvyydet.

2. VR selvittää kuormatun kelavaunun kulkuominaisuuksien parantamiseksi kelojen par-haat sijoituspaikat vaunuissa ja huomioi tulokset kuormausohjeistuksessa.

3. SSAB kerää riskien tunnistamiseksi tiedot sidontaan, varastokäsittelyyn ja kuljetukseen liittyvistä poikkeamista ja käsittelee ne.

Muina huomioina Onnettomuustutkintakeskus toteaa, että rautatieoperaattoreiden tulee muistuttaa veturinkuljettajille, että kynnys ilmoittaa turvallisuuteen liittyvistä havaituista mahdollisista epäkohdista on pidettävä matalana.

R2016-02 Tutkintaselostus (pdf, 4.12 Mt) R2016-02 Liite 1. Accimap (pdf, 0.02 Mt)

 
Julkaistu 20.2.2017