R2015-01 Tasoristeysonnettomuus Kokemäellä 6.2.2015

19.8.2015

Varovaisuuden puute johti Kokemäen tasoristeysonnettomuuteen

Kokemäellä helmikuussa 2015 tapahtunut traktoridumpperin ja matkustajajunan tasoristeysonnettomuus johtui dumpperin kuljettajan havaintovirheestä, tasoristeyksen sijainnista kahden radan erkanemiskohdassa sekä lähestyvän junan keulan huonosti erottuvasta värityksestä kirkkaassa auringopaisteessa.

Myös rataosan vähäinen liikenne ja radanylityksen tapahtuminen työtehtävää valmistellessa vähensivät traktoridumpperin kuljettajan varovaisuutta. Veturinkuljettaja puolestaan oletti dumpperin pysähtyvän ennen rataa.

Kumpikin kuljettaja loukkaantui vakavasti. Veturille ja dumpperille koitui yhteensä noin 700 000 euron vahingot.

Onnettomuustutkintakeskus antaa tutkinnan perusteella kolme suositusta. Liikenneviraston tulee laatia helposti saatavilla olevan ohjeistus törmäysvaaraa aiheuttavan työn tekemiseen. Työkoneella ja traktorilla on yleisessä liikenteessä ajettaessa käytettävä turvavyötä. Veturinkuljettajien koulutuksessa on otettava käyttöön eri junayksiköitä ja veturityyppejä koskeva kirjallinen ohjeistus toiminnasta törmäyksen uhatessa.

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa kaksi aikaisempaa turvallisuussuositusta. Niiden mukaan veturien ja junayksiköiden keulan havaittavuutta tulee parantaa ja tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi laatia uusi strategia ja sen pohjalta aito rahoitusjärjestelyt sisältävä suunnitelma.

Lisätietoja:
Johtava tutkija Esko Värttiö, puhelin 0295 150 708
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puhelin 0295 150 714

R2015-01 tutkintaselostus (pdf, 4.77 Mt)

 
Julkaistu 19.8.2015