R2014-E2 Saapuvan tavarajunan kolmen vaunun suistuminen Tampereella Viinikan ratapihalla 18.5.2014

Sunnuntaina 18.5.2014 kello 23.29 suistui Siilinjärven Kemiralta Uuteenkaupunkiin matkalla olleen tavarajunan kolme vaunua Tampereen Viinikan ratapihan vaihteessa V805.

Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Suistuneiden vaunujen pyöriin tuli suistumisesta aiheutuneita pieniä vaurioita. Radasta suistuneet vaunut rikkoivat yhden vaihteenkääntölaitteen ja rataan tuli vaurioita 130 m matkalle. Varotoimena katkaistiin sähköt ratajohdoista Tampereen alueelta, josta johtuen kaikki liikenne Tampereella oli pysähdyksissä kaksi tuntia, jonka jälkeen pääraiteita kulkeva liikenne palasi normaaliksi. Tavaraliikenne ratapihalta pohjoisen ja idän suuntaan oli poikki kuusi tuntia, jonka jälkeen avattiin onnettomuuspaikan ohi kulkeva reitti.

Välittömänä syynä suistumiseen oli se, että notkolla olevassa vaihteen risteyksessä kevyen vaunun pyörä pääsi nousemaan vastakiskon päälle. Junan takapään raskaat vaunut venyttivät välejä ja etupään viimeiset kevyet vaunut pyrkivät oikaisemaan vaihteiden muodostamassa kaarteessa. Painuma radassa johtui siitä, että betonisen ratatunnelin reunan kohdalla oli epäjatkuvuuskohta radan tuennan jäykkyydessä.

Huomioina ja ehdotuksina esitämme seuraavaa:

1. Tutkittaessa havaitsimme, että vaihteiden tarkastusten dokumentointi oli tehty hyvin. Vaihteen mittauspöytäkirjassa oli historiatietoa vaihteen kolmesta edellisestä mittauksesta. Pöytäkirjassa näkyi myös, jos jokin mitta oli ylittänyt raja-arvon, mikä arvo oli korjauksen jälkeen. Tällaista menettelyä tulisi myös muiden radan kunnossapitäjien käyttää.

2. Veturinkuljettajien tulisi aina liikenteenohjaukseen ilmoittamisen lisäksi tehdä TUTTI-ilmoitus (tai muu, yhteisesti käytössä oleva, poikkeamailmoitus) havaitessaan radassa poikkeavan suurta heittoa. Näin tieto radan vioista menisi radan kunnossapitäjille.

3. VR-Yhtymä Oy:n Olisi tarpeen pohtia, onko junien kokoonpanoon liittyviä ohjeita muutettava, jotta tämän tapaista junan etu- ja takapään painoeroa ei syntyisi. Jos junan etupää muodostuu keveistä vaunuista ja takapää raskaista vaunuista, junan pitkittäiset sykäysvoimat lisääntyvät.

4. Myös ratapihoilla olevat raiteet ja vaihteet, joiden kautta kulkee raskaassa kuormassa olevia
VAK-vaunuja, tulisi tarkastaa radantarkastusvaunulla.

R2014-E2 Raportti (pdf, 0.8 Mt)

 
Julkaistu 2.7.2014