R2014-E1 Tavarajunan kahden vaunun suistuminen kiskoilta Parikkalassa 10.1.2014

Perjantaina 10.1.2014 kello 6.25 suistui Imatralta Kiteelle matkalla olleen tavarajunan kolmanneksi viimeisen vaunun takateli ja toiseksi viimeisen vaunun etuteli Parikkalan ratapihan vaihteessa V913. Suistuneet vaunut kaatoivat ratapihan eteläpäässä olleen pääopastimen E904. Juna oli saapumassa raiteelle 904 junakohtausta varten ja sen nopeus oli 33 km/h.

Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Yksi vaunun lehtijousista oli katkennut ennen suistumista. Suistumisessa yksi jarrutönkän antura irtosi ja suistuneisiin pyöräkertoihin tuli sepelissä kulkemisen aiheuttamia vaurioita. Yksi opastinmasto kaatui. Suistuneiden vaunujen pyörät vaurioittivat vaihteita V915 ja V917, vaihteesta V917 vasemmalle johtavaa raidetta 903 sekä ratapölkkyjä noin 50 metrin matkalta.

Onnettomuuden välittömänä syynä oli tavaravaunun etutelin taaemman pyöräkerran lehtijousen katkeaminen. Suistuminen aiheutui, kun katkennut lehtijousi irtosi kokonaan vaihteen kohdalla. Katkenneen jousen irtoamisen aiheutti vaihteen ylittämiseen liittyvä normaali vaunun sivusuuntainen heilahtaminen. Lehtijousen ylin eli ainoa täysipitkä lehti oli katkennut jo paljon ennen suistumista aivan lehden päässä olleen silmukan juuresta.

Tarkastusohjeen mukaan tavaravaunujen lähtötarkastuksessa tulee muun muassa tarkastaa silmämääräisesti, että lehtijousen lehdet eivät ole siirtyneet tai niitä ei ole poikki. Koska tarkastusohjeita noudattamalla onnettomuudelta olisi vältytty, Onnettomuustutkintakeskuksella ei ole uusia ehdotuksia toimenpiteiksi.

Tutkintaselostuksessa C2/2007R esitetty suositus S238 Tavaravaunujen tarkastusohjeiden mukaiset tarkastukset tulisi tehdä tarkemmin ja havaittuihin vikoihin tulisi puuttua nykyistä herkemmin on kirjattu 16.6.2011 toteutuneeksi kommentilla huomioidaan ratapihaohjeiden muutoksessa, joten ohjeistuksen pitäisi olla jo kunnossa.

R2014-E1 Raportti (pdf, 1.04 Mt)

 
Julkaistu 18.2.2014