Y2013-E1 Ruokakaupan sisäänkäyntikatoksen sortuminen Helsingissä 23.3.2013

24.1.2014

Helsingin Meri-Rastilassa romahti 23.3.2013 ruokakaupan sisäänkäyntikatos. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Puurakenteinen katos oli kiinnitetty betoniseinään kiila-ankkureilla, joiden katkeaminen aiheutti katoksen romahtamisen. Kiinnitystapa oli erilainen kuin oli merkitty 1990-luvun alun rakennesuunnitelmiin. Toteutetun rakenteen lujuus oli heikompi kuin suunniteltu rakenne. Kiila-ankkurit eivät kestäneet katoksen ja betoniseinän liitoskohtaan kinostuneen lumen painoa.

Tapahtuneen kaltaisen vaurion mahdollisuus tulisi ottaa huomioon kiinteistöjen kunnonseurannassa, rakenteiden tarkastuksissa ja korjausten yhteydessä. Tämänkaltaisten katosten romahduksessa on vakavien henkilövahinkojen vaara.

Uusia katoksia suunniteltaessa tulisi varmistaa, että kinostuskuormat otetaan huomioon ja rakenteet suunnitellaan sen mukaisesti. Toteutuksessa puolestaan on noudatettava suunnitelmia. Jos syystä tai toisesta syntyy tarve poiketa suunnitellusta rakenteesta, asiasta pitää sopia suunnittelijan kanssa ja laatia muutoksen osalta uudet suunnitelmat.

Tässä tapauksessa suunnitellun kiinnityksen sijaan oli käytetty lujuusluokaltaan heikkoja kiila-ankkureita. Kiinnitysosia hankittaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että lujuusluokka ja koko on käyttötarkoitukseen riittävä ja että kiinnikkeitä on riittävästi. Myynnissä on laajasti esimerkiksi ankkureita ja pultteja, joiden lujuusluokka on tavanomaista huonompi. Kaikissa saatavissa olevissa tuotteissa ei ole merkitty lujuusluokkaa lainkaan tai merkityn lujuusluokan vaatimusten täyttymistä ei ole testattu.

Lisätietoja: johtava tutkija Kai Valonen, p. 02951 50707, kai.valonen@om.fi

Y2013-E1 Raportti alustavasta tutkinnasta.pdf (pdf, 0.78 Mt)

 
Julkaistu 24.1.2014