Y2017-01 Teollisuuspalot Satakunnassa tammikuussa 2017

Satakunnassa syttyi tammikuun 2017 lopulla neljän päivän aikana kaksi suurta teollisuuspaloa.

Pomarkussa tulipalo syttyi 26.1.2017 muovin prosessihylyn kierrätykseen erikoistuneen tuotantolaitoksen varastokentällä. Tuotantokoneesta tuotteen vaihdon yhteydessä poistettu kuuma muovimassa vietiin jäähtymään varastokentälle. Siellä kuuma muovimassa jatkoi poikkeuksellisesti kuumenemista syttyen palamaan.

Syttyminen havaittiin viiveellä. Palokunta ei pystynyt sammuttamaan paloa vedellä, ja vaahdolla sammuttamisen valmistelu vei aikaa. Muovin palamisen aiheuttama voimakas säteilylämpö levitti paloa viereisiin varastokasoihin kaikkiaan noin 5 000 neliömetrin alueelle. Palo saatiin sammumaan noin yhdeksän tunnin kuluttua sen havaitsemisesta.

Palossa tuhoutui noin 200 tonnia tuotantolaitokselle raaka-aineeksi tuotua muovia sekä yksi varastokontti ja varastorakennus. Tuhoutuneen materiaalin arvo oli muutama tuhat euroa. Kolme sammutustoimintaan osallistunutta palomiestä loukkaantui lievästi.

Porissa tulipalo syttyi 30.1.2017 yli 100 metriä leveän ja yli 400 metriä pitkän titaanioksiditehdasrakennuksen keskiosassa. Syttyminen havaittiin kalsinointiuunien prosessikaasuja puhdistavien sähkösuotimien alueella. Palo levisi palavasta materiaalista tehtyä prosessikaasuputkea pitkin tehdasrakennuksen katolla hyvin nopeasti. Prosessikaasuputki levitti palon rakennuksen koko leveydelle minuuteissa.

Tulipalon sammuttaminen oli vaikeaa rakennuksen suuren koon ja korkeuden vuoksi. Voimakas savunmuodostus vaikeutti palon laajuuden ja leviämisen arviointia sekä sammutusta. Rakennuksen sisällä etäisyydet ja siten palokunnan letkukaluston selvitysmatkat olivat pitkiä. Ylhäältä putosi palavaa materiaalia, joka sytytti paloja alemmilla tasoilla. Palomiesten liikkuminen sisällä oli vaikeaa pimeyden, sokkeloisuuden ja paikallistuntemuksen puutteen takia. Tulipalon heikentämissä rakenteissa oli sortumavaara.

Tulipalon aktiviinen sammutusvaihe kesti 20 tuntia, jonka jälkeen paikalta pystyttiin vähentämään yksiköitä pois. Palokunta luovutti kohteen omistajalle noin kaksi vuorokautta palon syttymisen jälkeen.

Tehdasalueen kattoa vaurioitui noin 15 000 m2:n alueelta. Katon alapuolisissa tiloissa vahingot vaihtelivat täydellisestä tuhosta vähäisiin vahinkoihin. Materiaalivahinkojen kokonaissumma oli kymmeniä miljoonia euroja. Yksi sammutustoimintaan osallistunut palomies loukkaantui lievästi.

Tehtaan titaanidioksidituotanto keskeytyi tulipalon johdosta. Toiminnanharjoittajan arvion mukaan tehdas pystyy toimimaan täydellä kapasiteetilla vuoden 2018 loppuun mennessä.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että:

• Sisäministeriö yhdessä pelastuslaitosten kanssa huolehtii siitä, että teollisuuden kohteet varautuvat pelastussuunnittelussaan laajimpaan ja pitkäkestoisimpaan tunnistettavissa olevaan tulipaloon tai muuhun tilanteeseen.

• Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto suunnittelee ja vie pelastuslaitosten toteutettaviksi järjestelyt, joiden mukaisesti vaahdon käyttöön sammutusaineena on aina nopeat ja hyvät valmiudet.

• Ympäristöministeriö lisää rakennusten paloturvallisuusmääräyksiin ohjeet, joilla osoitetaan palo-osastoinnin periaatteiden koskevan myös rakennuksen ulkopuolisia putkistoja ja muita asennuksia.

• Muoviteollisuus ry tekee tai teettää selvityksen, jossa kartoitetaan muovin kierrätykseen liittyvät paloriskit sekä välittää kierrätysalalle tiedot ja hyvät käytännöt syttymisten ja suurten palojen estämiseen.

Y2017-01 tutkintaselostus (pdf, 4.65 Mt)

 
Julkaistu 22.9.2017