Y2016-05 Neljän ihmisen kuolemaan johtanut tulipalo kerrostaloasunnossa Helsingin Vuosaaressa 9.12.2016

Helsingin Vuosaaressa syttyi yöllä 9.12.2016 kerrostaloasunnossa tulipalo, jossa kuolivat kaikki asunnossa olleet eli maahanmuuttajataustainen äiti ja hänen kolme lastaan. Perheen isä oli tapahtumien aikaan töissä.

Tulipalo sai alkunsa sähkökiukaasta, joka oli kytketty jossain tarkoituksessa tai vahingossa päälle. Kiukaassa ei todettu teknisessä tutkinnassa vikaa. Saunassa ja kiukaan tuntumassa oli ollut kuivumassa muun muassa lasten vaatteita.

Asunnossa ei ollut palovaroitinta, joten äiti ja lapset todennäköisesti havahtuivat paloon vasta, kun poistumiseen ei enää ollut riittävästi aikaa. Äidillä oli myös autettavanaan kolme lasta, jotka olivat pieniä. Saattaa myös olla, että sisään päin avautuvien ovien avaaminen on hetkellisesti vaikeutunut palon aiheuttaman ylipaineen vuoksi.

Naapuri teki äänten perusteella hätäilmoituksen kello 02.47.40, jonka jälkeen hätäkeskus hälytti paikalle runsaasti pelastustoimen yksiköitä, ambulanssin ja poliisipartioita. Ensimmäinen yksikkö oli kohteessa kymmenen minuutin kuluttua hälytyksestä. Aikaa kului hieman siihen, että porrashuone ei ollut katuosoitteen mukaisessa paikassa vaan kulku oli eri kadun puolelta. Palo oli kuudennessa kerroksessa, jonne kulku niin ikään vei jonkin aikaa.

Pelastajat löysivät uhrit savuisesta huoneistosta, jonka palo oli jo hiipunut palamiseen tarvittavan hapen loputtua. Palo oli pääasiassa ollut saunassa ja kylpyhuoneessa, mutta palojälkiä oli myös eteisaulassa. Savua oli kuitenkin koko huoneistossa ja portaikon yläosassa paljon. Pelastajat siirsivät uhrit nopeasti ensihoitajien hoidettavaksi, mutta he olivat jo kuolleita.

Vuokrataloyhtiö oli asentanut kaikkiin huoneistoihin palovaroittimet talon valmistumisen aikaan kymmenen vuotta aikaisemmin. Nyt kuitenkin palovaroitinta ei enää ollut. Poistamisen ajankohtaa ei ollut mahdollista saada selville. Puuttumista ei havaittu paloa edeltävänä vuonna tehdyssä edellisten asukkaiden poismuuttoon liittyvässä tarkastuksessa. Vuodesta 2009 alkaen kyseisen kokoiseen asuntoon on säädösten mukaan tarvittu vähintään kaksi palovaroitinta.

Perheellä oli osittain maahanmuuttajataustaan liittyviä puutteita turvallisuusosaamisessa, mikä näkyi palovaroittimen puuttumisena ja osaamattomuutena saunan käytössä. Isä oli ollut Suomessa pisimpään, ja vain hänen tehtävänään oli perheessä huolehtia saunomisesta ja kiukaan käytöstä. Onnettomuudessa kävi todennäköisesti niin, että kiuas oli ollut ensin ajastimen säätöalueella ja alkanut lämmetä yöllä noin tunti ennen palon syttymistä. Saunan käyttö on nykyisin yhä useammalle suomalaiselle vierasta. Ongelmia voi tulla, koska monien sähkökiukaiden käyttökytkimien käyttöturvallisuus on huono. Esimerkiksi lapsilukkoja tai merkkivaloja ei ole.

Palon syttyminen suljetun oven takana saunassa ja kylpyhuoneessa mahdollisti palon kehittymisen kenenkään huomaamatta. Tällaisessa sivutilassa syttyneen palon saaminen hallintaan ajoissa edellyttäisi automaattista sammutuslaitteistoa, jollaisia ei tavallisiin asuntoihin Suomessa yleensä laiteta.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että:

• Sisäministeriö yhdessä kiinteistöalan toimijoiden kanssa selvittää ja toimeenpanee hyvät käytännöt siihen, miten kiinteistöjen omistajat ja ylläpitäjät saadaan sitoutettua osaltaan huolehtimaan palovaroittimien olemassaolosta ja kunnossapidosta. Huolehtimisvastuuta palovaroittimista tulee tarvittaessa kohdistaa myös taloyhtiöille.

• Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö kartoittavat maahanmuuttoon liittyvät arjen ja asumisen turvallisuutta koskevat ongelmat ja uudistavat maahanmuuttajien vastaanotto-, kotoutumis- ja koulutusjärjestelmää siten, että maahanmuuttajien turvallisuutta koskeva perusosaaminen voidaan varmistaa.

• Suomen suurimmat sähkökiukaiden valmistajat Harvia, Helo, Narvi ja Iki-kiuas kehittävät kiukaiden "käyttöliittymää" siten, että käyttökytkimien toiminta on ymmärrettävää, ajastimen ja kiukaan päälläolosta tulee käyttäjälle selkeä ilmaisu, käyttöergonomia on hyvä ja lapsien varalta on riittävät turvaominaisuudet. Nämä inhimillisiä virheitä torjuvat ominaisuudet tarvitaan myös perusmallin kiukaisiin.

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa aikaisemmin annetut suositukset, joiden mukaan:

• Ympäristöministeriö laatii perustellun pitkän aikavälin suunnitelman siitä, asennetaanko uusiin ja peruskorjattaviin kerrostaloihin ja mahdollisesti muihin asuinrakennuksiin automaattinen sammutuslaitteisto.

• Sisäministeriön tulisi yhdessä Suomen Kuntaliiton ja muiden osoitejärjestelmän laatijoiden kanssa selvittää osoitejärjestelmän laatimisen ja päivittämisen toimivuus ja että onko tarpeen antaa asiasta yksityiskohtaisempia säädöksiä jo olemassa olevan ohjeistuksen lisäksi.

Y2016-05 Vuosaari (pdf, 1.8 Mt)

 
Julkaistu 4.9.2017