Y2015-03 Monsteriauton pyörän ajautuminen yleisön joukkoon Alahärmässä 8.8.2015

Kauhavan Alahärmässä olleiden messujen yhteydessä järjestetyssä monsteriautonäytöksessä 8.8.2015 tapahtui onnettomuus. Peltoaukealla järjestetyn näytöksen loppuvaiheessa monsteriauton oikea etupyörä irtosi hypyn alastulossa, koska etuakselin murrosnivelkotelo rikkoontui ja pyörän varmistuksena ollut turvavaijeri katkesi. Noin 350-kiloinen pyörä vieri katsomoon. Onnettomuudessa loukkaantui seitsemän henkilöä, joista neljä vakavasti.

Yleisön sijoittelu sekä turvaetäisyydet osoittautuivat riittämättömiksi. Monsteriauton kuljettaja määritteli turvaetäisyydet kokemukseensa perustuen. Kuljettajan mukaan pyörän ei pitänyt irrotessaankaan kulkeutua sivusuuntaan yleisöä kohti. Monsteriautoja ja esityksiä varten on olemassa lajin kansainvälisen kattojärjestön ohjeet, mutta niissä on vain vähän mainintoja yleisöturvallisuudesta.

Monsteriautoesitykselle ei ollut laadittu turvallisuusasiakirjaa, eikä esityksen turvallisuutta myöskään käsitelty pelastus- tai muissa suunnitelmissa. Monsteriautoesitystä koskeva erillissuunnitelma laadittiin vasta palotarkastuksessa esitetyn täydennysvaatimuksen jälkeen, mutta sekin oli ainoastaan piirros tapahtumapaikasta. Täydennys toimitettiin pelastusviranomaiselle onnettomuuden jälkeen. Kirjallista riskienarviointia ei tehty.

Yleisötapahtuman turvallisuudesta ja sen suunnittelusta huolehtii aina tapahtuman järjestäjä. Viranomaisten rooli on ohjaava ja tapahtuman järjestäjiä tukeva. Yleisötapahtuman viranomaisvalvonta jakautuu useille viranomaisille ja vastuita järjestäjille tulee useista säädöksistä. Velvoitteet ja viranomaisten työnjako voivat näyttäytyä tapahtuman järjestäjille monimutkaisina. Viranomaisvalvonta oli osittain päällekkäistä, eikä kattavaa yhteistyötä ollut. Valvonnalla ei onnistuttu estämään onnettomuutta.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että

  • Sisäministeriö (poliisi- ja pelastustoimi) ja työ- ja elinkeino ministeriö selkiyttävät yleisötilaisuuksien turvallisuusvaatimuksia kohti "yhden luukun" ja yhden kattavan, turvallisuutta koskevan suunnitelman käytäntöä. Vaatimuksien pitää olla tapahtuman järjestäjälle ymmärrettävät ja yksinkertaiset.
  • Sisäministeriö (poliisi- ja pelastustoimi) ja työ- ja elinkeino ministeriö huolehtivat, että tapahtumien järjestäjien saatavilla on hallinnonaloista riippumaton turvallisuutta koskeva koulutusaineisto ja esimerkiksi (verkko)kurssi, jonka läpäiseminen antaa valmiuden yleisötapahtuman turvallisuusjohtamiseen. Tapahtumien järjestäjien on tunnettava sovellettava lainsäädäntö sekä turvallisuusjohtamisen ja -suunnittelun periaatteet.

Y2015-03 Alahärmä tutkintaselostus (pdf, 1.16 Mt)

 
Julkaistu 15.4.2016