Y2014-01 Koulupalo Kouvolassa 11.2.2014

Kouvolassa viime helmikuussa palaneen yhteiskoulun turvallisuustutkinta on johtanut kahteen uuteen turvallisuussuositukseen. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus uudistaa kaksi Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien tutkinnassa annettua suositusta.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa ympäristöministeriötä huolehtimaan siitä, että uusiin koulurakennuksiin joitain perusteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta asennetaan automaattinen paloilmoitinjärjestelmä sekä kuulutuslaitteisto. Vanhojen koulujen rakennusmääräyksiin ei haluta asettaa uusia velvoitteita. Opetusalan on omasta aloitteestaan huolehdittava näiden rakennusten turvallisuuden kehittämisestä. Apua voivat antaa pelastustoimi ja poliisi.

Toisen uuden suosituksen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen tulee ohjeistuksella huolehtia siitä, että kunnat ja muut oppilaitoksia hallinnoivat tahot arvioivat asianmukaisen paloilmoitinjärjestelmän ja kuulutuslaitteiston tarpeen ja toimivuuden.

Suomessa on paljon Kouvolan yhteiskoulun kaltaisia vanhoja oppilaitoksia, joissa ei ole automaattista paloilmoitinjärjestelmää. Poistumistiematkat ovat pitkiä ja palo-osastot suuria. Rakennuksissa on monia pieniä teknisiä tiloja, joita ei jatkuvasti valvota. Tieto alkavasta palosta tai muusta uhasta on kuitenkin saatava nopeasti rakennuksessa olevien tietoon. Kouvolassa poistuminen hidastui, koska kuulutukset eivät kuuluneet jokaisessa luokassa. Äänenvoimakkuus oli säädetty alhaiseksi tai pois. Kattava ja toimiva kuulutusjärjestelmä on tarpeen erityisesti silloin, kun rakennuksessa ei ole automaattista paloilmoitinta.

Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien tutkintojen perusteella suositettiin, että sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö huolehtivat yhdessä turvallisuuteen liittyvän suunnittelun ja ohjeistuksen keskittämisen oppilaitoksissa yhteen säännöllisesti päivitettävään asiakirjaan. Sisäministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö saivat lisäksi suosituksen ohjeistaa koulujen kokonaisturvallisuuden suunnittelu, eri suunnitelmien yhteensovittaminen ja suunnitelmien käyttöönottaminen. Suunnitteluun tuli kuulua riskien tunnistaminen ja niiden toteutumisen ennaltaehkäisy.

Kouvolassa kaupunki ja yhteiskoulu olivat tehneet paljon turvallisuustyötä kokoamalla turvallisuuskansiota ja järjestämällä harjoituksia. Luokkien oviin oli kiinnitetty turvallisuusohjeet. Harjoitusten havaintoja toimimattomista kuulutuksista ja poistumisreittien valinnasta ei kuitenkaan ollut korjattu. Siirtyminen kokoontumispaikalta lämpimiin tiloihin oli suunnittelematta. Palotarkastusten kehotusta palo-osastoinnin parantamisesta ei ollut toteutettu, eikä sähköturvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ilmeisesti tehty.

Koulu koki ulkoiset vaatimukset monimutkaisiksi ja hajanaisiksi. Lyhyet, yhtenäiset ja helposti omaksuttavat turvallisuusohjeet olisivat parhaimmat. Kouluissa ei ole pelastustoiminnan ammattilaisia. Osa puutteista voi johtua toimijoiden lukuisuudesta ja vastuiden hämärtymisestä. Koulu on kiinteistön käyttäjä, mutta kiinteistöstä huolehtii kunnan hallinto. Määrärahoista päättää kunnanvaltuusto.

Lisätietoja:
Johtava tutkija Kai Valonen, puh. 02951 50707
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puh. 02951 50714

Tutkintaselostus Y2014-01 (pdf, 3.27 Mt)

 
Julkaistu 29.10.2014