2/1988 Tutkintaselostus lentokoneelle OH-EBA Ilmajoella lentokentän läheisyydessä 14.11.1988 tapahtuneesta lento-onnettomuudesta

Maanantaina 14.11.1988 klo 7.14 Suomen aikaa tapahtui Ilmajoen lentokentän läheisyydessä onnettomuus, jossa Oy Wasawings Ab:n reittilennolla ollut OH-EBA -tunnuksin varustettu lentokone tuhoutui maahantörmäyksessä. Kone oli Karair Oy:n omistama ja Oy Wasawings Ab:n vuokraama Embraer 110 Bandeirante-tyyppinen lentokone.

Lentokoneen päällikkö ja perämies sekä kolme matkustajaa saivat välittömästi surmansa. Yksi matkustaja menehtyi saamiinsa vammoihin viikkoa myöhemmin. Kaksi matkustajaa vammautui vaikeasti. Muut neljä matkustajaa selviytyivät vähäisin vammoin.

Valtioneuvosto asetti samana päivänä suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain (373/85) 5§:n nojalla tutkintalautakunnan selvittämään onnettomuutta. Tutkintalautakunnan puheenjohtajaksi määrättiin ylijohtaja Pekka Kari työsuojeluhallituksesta, varapuheenjohtajaksi professori Eero Avela suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunnasta ja jäseniksi jaostopäällikkö Seppo Hämäläinen ilmailuhallituksesta, lento-onnettomuustutkija Esko Lähteenmäki ilmailuhallituksesta ja toimistopäällikkö Antti Turkama keskusrikospoliisista. Lautakunnan lentäjäjäseneksi valtioneuvosto määräsi 17.11.1988 liikennelentäjä Reijo Järvenpään.

Lautakunnan näkemyksen mukaan onnettomuuden välittömänä syynä oli ohjaajan virhe. Myötävaikuttavina tekijöinä olivat lentoyhtiön turvallisuuskulttuurista johtuneet suorituspaineet. Tutkinnassa on lisäksi käynyt ilmi lukuisia puutteita lentoyrityksen, kentän pitäjän ja viranomaisten toiminnassa. Myös lainsäädäntö on vanhentunut ja puutteellinen erityisesti ansiolentotoimintaa koskevilta osin.

Tämä onnettomuus näyttää tavallista merkittävämmällä tavalla osoittavan sen, miten tärkeä vaikutus ansiolentotoiminnassa on yrityksen turvallisuuskulttuurilla ja lentotoiminnan viranomaisvalvonnalla sekä sillä, että valvontaan osoitetaan riittävästi voimavaroja ja sen johdosta tarvittaessa ryhdytään ripeästi toimenpiteisiin.

2/1988L Tutkintaselostus.pdf (pdf, 1.27 Mt)
 
Julkaistu 14.11.1988