L2017-05 Liikennelentokoneen hallinnan menetys laskukiidossa Turun lentoasemalla 25.10.2017

Keskiviikkona 25.10.2017 reittilennolla SK4236 Tukholmasta Turkuun oli 88 matkustajaa ja neljä miehistön jäsentä. Lentokone laskeutui Turkuun kello 20.24. Laskeutuessa sen nopeus ei pienentynyt odotetulla tavalla. Laskukiidossa lentokone lähti loivasti sivuluisuun oikea kylki edellä ajautuen samalla kohti kiitotien oikeaa reunaa osuen kiitotien reunavaloihin. Lentokoneen ollessa kääntyneenä poikittain kiitotielinjaan nähden sen maanopeus oli vielä 42 solmua (78 km/h). Lentokone pysähtyi noin 160 metriä ennen kiitotien päätyä kiitotien keskilinjan lähettyville siten, että se oli pyörähtänyt 196 ° vastapäivään tulosuuntaansa nähden.

Kovan laskeutumisen jälkeen paino laskutelineellä keveni hetkellisesti niin paljon, että lentokoneen järjestelmä tulkitsi sen olevan ilmassa ja esti moottorijarrutuksen. Lumisade oli kerryttänyt kiitotielle yli 10 mm kerroksen loskaa. Lentokone joutui loskaliirtoon heti maakosketuksen alettua. Loskaliirron takia lentokoneen pyörät eivät lähteneet pyörimään riittävällä nopeudella, joten jarrutuksessa pyörien lukkiintumista estävä järjestelmä ei aktivoitunut. Päällikön ja myöhemmin perämiehen samanaikainen jarrupolkimien painaminen piti pyörät lukossa lentokoneen pysähtymiseen saakka.

Sivuluisun aikana lentokoneesta lähetettiin mayday-hätämerkki. Lennonjohto ilmoitti hätäkeskukseen matkustajalentokoneen lento-onnettomuudesta ja välitti ohjaajalta saadut tiedot, joiden mukaan ilmeisesti ei ole vaurioita eikä henkilövahinkoja. Hätäkeskus teki hälytyksen tehtävälajina ilmaliikenneonnettomuus, pieni. Hälytyksestä jätettiin ensihoito pois keskustelematta pelastustoiminnan johtajan kanssa. Alkuvaiheessa ei ollut tietoa lentokoneen pyörähdyksen vakavuudesta tai mahdollisista vahingoista.

Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Lentokoneen päälaskutelineiden renkaat kuluivat käyttökelvottomiksi ja niihin tuli vaurioita kiitotien reunavaloihin osumisesta. Lentokone oli vaurioiden, tarkastusten ja vaihdettavien osien takia Turun lentoasemalla viisi päivää. Viisi Turun lentoaseman kiitotien reunavaloa rikkoutui ja ne jouduttiin korvaamaan uusilla.

Tapahtuman vuoksi Turun lentoaseman ainoa kiitotie 08/26 suljettiin lentoliikenteeltä Notamilla kello 20.50–22.00 väliseksi ajaksi. Tämän takia lähtöä Turusta odottanut reittilento Maarianhaminaan pääsi lähtemään yli kaksi tuntia myöhässä.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että

• Finavia Oyj tarkistaa nykyiset kiitotieolosuhteiden arviointimenettelyt ja kunnossapitokäytännöt sekä reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin ja toteuttaa näiden pohjalta tarvittavat muutostoimenpiteet.

• Irlannin ilmailuviranomainen IAA valvoo, että CityJet-yhtiön suoritusarvolaskennan menetelmät ovat riittäviä varmistamaan turvallisen operoinnin eri olosuhteissa.

• Kanadan ilmailuviranomainen (TC) valvoo, että Bombardier informoi käyttäjiä moottorijarrutuksen toimintalogiikasta eri tilanteissa.

• CRJ-sarjan lentokoneille tyyppihyväksynnän myöntänyt Kanadan ilmailuviranomainen (TC) valvoo, että Bombardier osoittaa, että vesiliirron alkamisnopeudet on määritelty riittävän luotettavalla tarkkuudella huomioiden nykyään käytettävät rengastyypit.

• Sisäministeriö yhdessä Hätäkeskuslaitoksen kanssa selvittää, miten nopea hälytystieto lennonjohdosta saadaan välitettyä hätäkeskukseen nykyaikaisilla teknisillä ratkaisuilla.

Tutkintaselostus L2017-05 (pdf, 3.16 Mt)

 
Julkaistu 23.10.2018