L2016-02 Laskutelineen pettäminen laskukiidossa Oulun lentoasemalla 3.10.2016

Lapin Tilauslento Oy:n operoima Reims F406 Caravan II lentokone (OH-OTL) lähti tavanomaiselle rahtilennolle Rovaniemen lentoasemalta Ouluun 3.10.2016. Lentokoneessa oli kahden hengen miehistö sekä kuormana rahtia.

Lentoonlähdön jälkeen laskutelineitä sisään otettaessa laskutelineen sekä hydraulijärjestelmän varoitusvalot jäivät palamaan. Laskutelineet valittiin takaisin alas, jolloin kolme vihreää, laskutelineen alhaalla ja lukittuna oloa osoittavaa merkkivaloa syttyi normaalisti. Lentoa jatkettiin hyvässä säässä laskutelineet ulkona Ouluun, jonne saavuttaessa ilta oli jo pimentynyt.

Lähestyminen ja lasku Ouluun tapahtui kiitotien alkupäähän ja laskukiito oli aluksi tavanomainen. Kun koneen nopeus oli pienentynyt ja päällikkö aloitti jarrutuksen, oikea laskuteline petti ja kone kallistui oikealle. Kone pysähtyi laskutelineen petettyä nopeasti, noin 80 metrin matkalla pysyen kuitenkin kiitotiellä. Lentokone vaurioitui huomattavasti alueelta, joka rajoittui oikean potkurin ja oikean sisemmän laskusiivekkeen väliselle alueelle. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.

Ennen onnettomuuslentoa koneen päälaskutelineisiin oli tehty niiden irrotuksen ja asennuksen vaatineita huoltotoimenpiteitä. Oikeaa päälaskutelinettä asennettaessa sen etummainen saranatappi oli varmistettu virheellisesti. Virheen seurauksena saranatappi pääsi liikkumaan pois paikoiltaan, aiheuttaen lopulta laskutelineen pettämisen laskun aikana.

Tutkinnan aikana havaittiin laskutelineen asennusohjeistuksen olevan puutteellinen ja työjärjestykseltään epätarkoituksenmukainen, eikä se tukenut työn oikeaa suoritusta tai sen tarkastusta. Nämä seikat osaltaan ovat myötävaikuttaneet onnettomuuden syntymiseen inhimillisten tekijöiden lisäksi.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Reims F406 -lentokoneen tyyppihyväksynnän haltija tarkistaa ja päivittää huolto-ohjeistuksen siten, että päälaskutelineen asennusohjeistuksessa olevat puutteellisuudet korjataan. Samalla suositetaan, että samanlaisen laskutelineen omaavan Cessna 404 tyyppihyväksynnän haltija tekee osaltaan vastaavan tarkastuksen asianomaiseen ohjeistukseen, myös muiden vastaavien konetyyppiensä osalta.

Suositukset annetaan turvallisuuden parantamiseksi, vastaavien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja onnettomuuksien vahinkojen minimoimiseksi.

Tutkintaselostus L2016-02 (pdf, 0.89 Mt)

Accimap L2016-02 (pdf, 0.02 Mt)

 
Julkaistu 10.5.2017