2019-S35 Reaaliaikaiset säätiedot satama-alueilta

Tutkintahaara: Vesiliikenne M Suosituksen numero: 2019-S35 Suosituksen antopäivä: 10.7.2019 Suosituksen kohde: Ilmatieteen laitos Suosituksen tila: Kesken Tutkinta: Konttialus MV Priamoksen (AG) ajautuminen matalikolle Kotkan edustalla 12.9.2018 Onnettomuustyyppi: Karilleajo

Suosituksen perustelu

Luotsit eivät saa reaaliaikaista säätietoa satama-alueilta. Paikallinen sää saattaa poiketa merkittävästi alueellisesta säätiedosta. Alusten tuulipinnan kasvun myötä paikallisten säätietojen merkitys on korostunut. Nykyaikaisella tekniikalla voidaan tuottaa nopeasti paikallisia turvallisuutta lisääviä säätietoja merenkulkijoiden käyttöön.

Suositus

Ilmatieteen laitos kehittää satamien kanssa järjestelmän satamakohtaisten säätietojen tuottamiselle.

Suosituksen tarkennus

Järjestelmän tuottamien tietojen on oltava luotettavia, ennakoivia sekä helposti käytettävissä ja jaettavissa.

Tutkinta, jossa toistettu: ---

Toimenpiteet / perusteet

Ilmatieteen laitos on tavannut Satamaliiton johdon ja keskustellut laajasti satamakohtaisten säätietojen tuottamisesta. Yhteistyössä Satamaliiton kanssa kartoitetaan satamien tämänhetkisen sää- ja olosuhdedatan käyttömahdollisuudet. Tämä toimenpide kirjataan Merisääseurantaryhmän Toimintaohjelmaan 2020. Satamakohtaisten säätietojärjestelmien kehittäminen vaatii yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen, lukuisten satamaoperaattoreiden ja muiden asiaan liittyvien viranomaisten välillä, sekä sopimuksia järjestelmien rahoittamisesta, ylläpidosta, vastuista sekä säätietojen avoimuudesta.

Päivitetty 16.3.2020