Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva sääntely, menettelyt ja yhteistoimintaan liittyvä tiedonkulku riittämätöntä

Julkaistu 28.1.2020