Tillbud mellan förbindelsefartyget MS Skiftet och passagerarbilfärjan MS Viking Grace på skärgårdshavet 12.8.2023

Publicerad 10.10.2023