Ekonomi

Anslaget för Olycksutredningscentralen har hållit sig på ungefär samma nivå de senaste åren. Ekonomin bygger på ett verksamhetsanslag och ett förslagsanslag. År 2014 var verksamhetsanslaget 1 411 000 euro. Samma år var förslagsanslaget 625 000 euro. Förslagsanslaget minskade med året innan. Största delen av budgeten går till löner, utbildning, fasta kostnader samt utredningar.

 
Publicerad 16.12.2013