Utbildningen i flygning med ultralätta flygplan ska ge beredskap för ett säkert flygintresse

Publicerad 18.6.2020