Säkerhetsobservation om räddningsflottes tillgänglighet – lotsbåts kantring och sjunkning söder om Emsalö 8.12.2017

Publicerad 23.1.2018