Utredningen av det olycksfall som inträffade på Helsingfors-Vanda flygplats den 13 januari 2020 har inletts

Publicerad 16.1.2020

Olycksutredningscentralen har med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning (525/2011) inlett en utredning av det olycksfall som inträffade på Helsingfors-Vanda flygplats den 13 januari 2020. En medlem av kabinbesättningen föll ut genom bakdörren på planet av typen Airbus A320 och skadades.

Till ledare för utredningskommissionen utses flygledare (pens.) Lars Levo och till medlemmar trafikflygare (pens.) Heikki Kasurinen och specialutredare Juho Posio. Ledare för utredningen är Janne Kotiranta, ledande utredare inom luftfartsolyckor.

Flygplanet hade efter flygningen parkerats i den yttre raden. Passagerarna hade på ett säkert sätt lämnat planet längs trapporna och stigit på en buss. Trappbilen hade backat en liten bit bort från planet, men befann sig fortfarande mycket nära planet. Bakdörren stängdes när passagerarna hade avlägsnat sig och öppnades på nytt kort efter att den stängts. Den som öppnade dörren föll ner till marken genom öppningen mellan planet och trapporna och skadade sig, berättar utredningsledare Janne Kotiranta.

Vi har inlett en utredning av olycksfallet. Vår utredningskommission samlar ännu information samt utreder händelseförloppet och orsakerna till olyckan. Vi granskar också de utförda räddningsåtgärderna. Målet med utredningen är att ta fram rekommendationer, med hjälp av vilka motsvarande olycksfall kan undvikas, konstaterar Olycksutredningscentralens direktör, professor Veli-Pekka Nurmi.

Utredningen beräknas vara klar om drygt ett halvår, tillägger Nurmi.

Mer information:

Utredningsledare Janne Kotiranta, tfn 02951 50703

Direktör, professor Veli Pekka Nurmi, tfn 02951 50701