Det var i praktiken omöjligt att rädda sig från den lotsbåt som kantrade 8.12.2017

Publicerad 18.1.2018

I Olycksutredningscentralen pågår en säkerhetsutredning till följd av att lotsbåt L-242 kantade och sjönk söder om Emsalö 8.12.2017. Föraren och säkerhetsmannen i lotsbåtens styrhytt dog vid olyckan.

Olycksutredningscentralen har i sina undersökningar observerat att det i praktiken är omöjligt att rädda sig från den förolyckade lotsbåtens styrhytt, om båten kantrar. Det här beror på att det i styrhytten endast finns en utgång som leder till båtens akterdäck. Efter det att båten kantrat försvåras öppnandet av utgången ytterligare av vattenmassornas tryck på den.

Ovan nämnda omständigheter föranleder en betydande olycksrisk, som användarna bör vara medvetna om.

Den förolyckade båttypen har byggts 2015 för lotsbåtsanvändning i enlighet Sjöfartsverkets bestämmelser om yrkesbåtar från 2009.

Ytterligare information:
Ledande utredare av olyckor inom sjötrafik Risto Haimila, tfn 0295 150 730
Kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714