L2017-A2 Flygolyckan i Sverige 30.6.2017

Publicerad 7.7.2017

Olycksutredningscentralen beslutar att utse i enlighet med bilagan till konventionen om internationell civil luftfart 13 (ICAO Annex 13) en ackrediterad representant att delta i en säkerhetsutredning som Statens haverikommission i Sverige inlett. Olyckan inträffade i Sverige på ett flygfält vid Siljansnäs 30.6.2017. Allmänflyget OH-PHE av typen PA-28-161 fick skador i samband med start. Piloten skadades vid olyckan.

Till ackrediterad representant utses Olycksutredningscentralens special utredare Tii-Maria Siitonen.

Mer information: Statens Haverikommission i Sverige http://www.havkom.se/utredningar/civil-luftfart/olycka-med-ett-flygplan-i-siljansnaes