Utredningen av den brand i ett radhus i Brahestad som ledde till att två barn dog har slutförts – OTKES ger fyra säkerhetsrekommendationer för att förbättra brandsäkerheten

Publicerad 2.5.2017

I Brahestad utbröt på natten 13.9.2016 en brand i ett radhus med fyra bostäder. I den lägenhet där branden bröt ut fanns fadern i familjen och tre barn, varav två dog i branden. Samtliga bostäder i radhuset förstördes i branden. Olycksutredningscentralen (OTKES) ger utifrån utredningen fyra säkerhetsrekommendationer för att förbättra brandsäkerheten, för att förhindra motsvarande olyckor och för att avvärja skador.

OTKES rekommenderar att Rakli ry och Rakennusteollisuus RT ry ser till att medlemsorganisationer som hör till deras branscher informeras om säkerhetsproblem i anslutning till spishällar och funderar på lämpliga lösningar. Ett bra beslut vore att man i hyresbostäder och andra bostäder inte längre installerar otrygga, omoderna spishällar. Spishällarna ska åtminstone ha kopplingar som förhindrar ofrivillig påkoppling, men gärna ha induktionsteknik och säkerhetsanordningar för spishällen.

Branden bröt ut i misstag då en kaffekokare på en påslagen spishäll börjat brinna. Spishällen hade inte säkerhetsanordningar som varnade för fara eller som släcker bränder. Att en spishäll tillhettas på grund av glömska eller för att den i misstag slagits på är ofta orsak till byggnadsbränder. På spishällen eller i dess närhet finns vid bränder ofta material som antänds eller som inte ska vara där. Säkerhetsstandarder för spishällar tar knappast alls upp åtgärder för att förebygga risker som förorsakas av exceptionell användning. I bostäder i Finland krävs inte heller automatisk släckningsutrustning, som enligt undersökningarna är ett effektivt sätt att hindra dödsfall vid bränder.

OTKES rekommenderar att inrikesministeriet ser till med bestämmelser och anvisningar samt med säkerhetskommunikation som genomförs med olika intressentgrupper, att brandvarnare installeras i bostäder klart mer än det nuvarande minimikravet. En brandvarnare ska i regel installeras i varje rum och vid utrymningsvägar.

I anslutning till branddetektorernas funktionssäkerhet och uppvaknande vid larm finns osäkerhetsfaktorer. Den branddetektor som fanns i köket saknade batteri och det finns inte någon vetskap ifall den andra branddetektorn fungerade. Undersökningar visar att barn vaknar dåligt till ljud som förorsakas av branddetektorer eller brand. Fadern i familjen var berusad, vilket enligt undersökningar ger sämre reaktionsförmåga på larm från branddetektorer. Berusningen inverkade uppenbarligen också på att han inte märkte att spishällen kopplats på i misstag. Alkoholbruk är allmänt i Finland, men alla de risker som alkoholbruk medför är inte kända.

OTKES rekommenderar också att miljöministeriet kompletterar brandsäkerhetsbestämmelserna för små- och radhus genom att det i nya och under ombyggnad varande små- och radhus i sovrum som utrymningsväg ska finnas åtminstone ett fönster som man kan komma ut genom och som försetts med fasta öppningshandtag.

Ett fönster med fasta handtag med vilket fönstret kan öppnas hade på ett avgörande sätt underlättat barnens räddning från sovrummet. I byggnadsbestämmelserna krävs inte att i sovrum som reservutgång finns ett fönster som enkelt kan öppnas. Vid en brand är det mycket svårt, farligt och tidskrävande att söndra ett fast fönster, vilket också konstaterades vid den brand i ett egnahemshus i Nådendal 2009 som ledde till att fem unga människor dog.

Vidare rekommenderar OTKES att miljöministeriet kompletterar brandsäkerhetsbestämmelserna på så sätt, att de också behandlar brandspridningsrisker på utsidan genom takskägg och skyddstak.

I huset hade vid en takrenovering byggts ett långt öppet takskägg, och under det kunde inte lågor och brandgaser ta en riktning bort från byggnaden. Det långa takskägget bidrog till att branden spred sig i sidled. I byggnadsbestämmelserna har inte identifierats de brandspridningsrisker som finns i anslutning till ett långt takskägg.

OTKES Youtube-video om eldproven: https://www.youtube.com/watch?v=kxe8JjfH1Y4

Ytterligare information:
Ledande utredare Kai Valonen, tfn 0295 150 707, kai.valonen@om.fi (@KValonen, Twitter)Kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714, sakari.lauriala@om.fi, (@SakariLauriala, Twitter)