Framsida » Aktuellt » Meddelanden » 2017 » Utredningen av den båtbrand på Saimen som äventyrade sju barns och fyra vuxnas liv 24.7.2016 har slutförts

Utredningen av den båtbrand på Saimen som äventyrade sju barns och fyra vuxnas liv 24.7.2016 har slutförts

Publicerad 3.4.2017

På Saimen vid Pitkä Pihlajavesi, utanför Nyslott utbröt på kvällen den 24.7.2016 en båtbrand som mycket snabbt spred sig så att båten förstördes och sjönk. Totalt elva personer, varav sju barn och fyra vuxna, blev tvungna att rädda sig från en brinnande båt utan att hinna ringa ett nödsamtal eller klä på sig flytvästar. Under olyckan bidrog händelseplatsen och gynnsamma somriga omständigheter på ett avgörande sätt till offrens överlevnadsmöjligheter. Båtfolk och stugägare i närheten som reagerade snabbt hade en avgörande viktig roll vid räddningen.

Olycksutredningscentralen (OTKES) ger utifrån utredningen säkerhetsrekommendationer för att förbättra säkerheten för båtfarare, för att förhindra motsvarande olyckor och för att avvärja skador.

Vid olyckan kunde ingen av de ombordvarande ringa ett nödsamtal. Användning av Nödcentralsverkets 112-app hade försnabbat fastställandet av olycksplatsen. OTKES rekommenderar att båtfarare skyddar sina mobilapparater mot fukt och att de laddar ned 112-appen. Nödcentralsverket rekommenderar att man kommer överens om ett förfarande, genom vilket nedladdningslänken för 112-appen införs på webbplatser som olika räddningsmyndigheter och andra aktörer inom räddningsbranschen har.

För alla personer på båten fanns flytvästar, men flytvästarna var inte påsatta då olyckan skedde. Eftersom branden spred sig snabbt hade personerna inte tid eller möjlighet att sätta på sig flytvästarna innan de var tvungna att avlägsna sig från båten.

Båtfarare rekommenderas att ha på sig flytvästar då de är ute på sjön. Om flytvästarna inte bärs hela tiden, ska de finnas nära till hands och sättas på alltid i specialsituationer, då det händer något som avviker från det normala, t.ex. vid motorstopp. Myndigheter, båtföreningar och båtfarare som deltar i övervakningen av båttrafik rekommenderas att fästa uppmärksamhet på utöver användningen av flytvästar också i hurdant skick flytvästarna är och att de passar.

I responsen "Trafikmedelsbrand, medelstor" ingick inte sjöräddare. De fanns i närområdet med ett bemannat fartyg, men var inte medvetna om olyckan. OTKES rekommenderar att inrikesministeriet styr räddningsmyndigheter att kontrollera och att vid behov skapa separat respons för olyckor på landområden och vattendrag samt att beakta sjöräddningsföreningar och fartygstrafiktjänsten Saimaa VTS (Vessel Traffic Services) som resurser på insjöområden. Det här skulle förbättra och försnabba fastställandet av en ändamålsenlig respons.

Vid olyckan på Saimen hade båtens ägare liten erfarenhet av olycksfallsbåtens typ. Både hade skaffats cirka tre veckor före olyckan. OTKES rekommenderar att Trafiksäkerhetsverket utarbetar ett förfarande, där en ny ägare i samband med registreringen av båten får råd om båtsäkerhet.