Framsida » Aktuellt » Meddelanden » 2017 » Olycksutredningscentralen oroar sig för byggnaders brandsäkerhet

Olycksutredningscentralen oroar sig för byggnaders brandsäkerhet

Publicerad 16.2.2017

Olycksutredningscentralen (OTKES) oroar sig för och är missnöjd med att rekommendationer som baserar sig på säkerhetsutredningar och flera observationer relaterade till främjandet av brandsäkerheten inte beaktades i miljöministeriets utkast till förordning om byggnaders brandsäkerhet. I Finland omkommer varje år knappt 100 personer i bränder, och antalet har inte minskat avsevärt.

För närvarande undersöker OTKES två stora industribränder i Satakunta och bland annat bränder i vilka sammanlagt fem barn och en vuxen omkom i Nordsjö 9.12.2016 och Brahestad 13.9.2016. Det finns många utredningar av tidigare bränder, till exempel branden i ett småhöghus i trä i Hirvensalo, Åbo, 2016, branden i inkvarteringslokaler för utländska arbetstagare i Tusby 2015, branden på ett sjukhus i Åbo 2011 och branden i ett höghus i Tammerfors 2010.

I sitt utlåtande om miljöministeriets utkast till förordningen om byggnaders brandsäkerhet kommer Olycksutredningscentralen med flera säkerhetsfrämjande rekommendationer. Säkerhetsrekommendationerna baserar sig på utredningar av allvarliga bränder, såsom branden i ett egnahemshus i Nådendal 2009 i vilken fem unga personer omkom, branden i ett radhus i Brahestad 2016 i vilken två barn omkom, branden i ett höghus i Pansio i Åbo och branden i en skola i Kouvola 2014.

Olycksutredningscentralen har bland annat rekommenderat för miljöministeriet att en långsiktig plan utarbetas för installation av automatisk släckningsutrustning i nya och totalrenoverade höghus och eventuellt i andra bostadsbyggnader. Åtminstone i två utredningar har det dessutom framkommit att sovrumsfönster i småhus borde förses med fasta handtag för att säkerställa en smidig utrymning.

Radhusens brandsäkerhet borde förbättras genom strukturella åtgärder. Spridningen av bränder via takskägg eller utsprång åtminstone i rad- och parhus borde förhindras genom byggbestämmelser. Radhus förstörs regelbundet på grund av att elden sprids så lätt.

I sina säkerhetsrekommendationer har Olycksutredningscentralen även fäst uppmärksamhet vid förebyggandet av att bränder inte sprids från lägenheter till trapphus. OTKES rekommenderar att ytterdörrarna (våningsplansdörrarna) till nya och totalrenoverade höghusbostäder förses med en stängmekanism. Ytterdörrarna till höghusbostäder är de enda sektionerande dörrarna för vilka stängmekanism inte krävs enligt miljöministeriets utkast till förordning, även om dessa dörrar ofta är öppna vid bränder, vilket gör det lätt för elden att sprida sig.

OTKES rekommenderar också att nya och totalrenoverade höghuslägenheter förses med reservutgångar för utrymning på egen hand. Det preliminära reservutgångssystemet borde basera sig på balkongsluckor, stegar eller andra fasta konstruktioner. Detta beror på att räddning med hjälp av räddningsväsendets liftfordon medför många osäkerhetsfaktorer.

Skolbyggnader bör förses med automatiska brandlarm- och högtalarsystem

När det gäller skolornas brandsäkerhet har OTKES fäst uppmärksamhet vid behovet av brandlarm- och högtalarsystem. Detsamma gjorde undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp för skolornas säkerhet 2015.

Till exempel i skolbranden i Kouvola 2014 blev branden mycket kraftig och hotade allvarligt elevernas säkerhet innan den upptäcktes. Den stora skolan förstördes och revs. Skolan hade inte automatiskt brandlarm. Om skolan hade haft brandlarm skulle räddningsverket ha anlänt till platsen i brandens begynnelsefas, sannolikt hade larmet redan utlösts av de rykande kablarna.

Olycksutredningscentralen poängterar att säkerhetsrekommendationerna baserar sig på utredningar av allvarliga olyckor. De borde beaktas till fullo om man vill förebygga tragiska olyckor och katastrofer, förbättra säkerheten och förhindra olyckor.

OTKES utlåtande om miljöministeriets utkast till förordning om byggnaders brandsäkerhet:

Ytterligare information:
Veli-Pekka Nurmi, direktör vid OTKES, tfn 0295 150 701 (Twitter: @VPNurmi)
Sakari Lauriala, kommunikationschef vid OTKES, tfn 0295 150 714 (Twitter: @SakariLauriala)

OTKES på Twitter: @OTKES_SIAF