Utredning av branden i Nordsjö 9.12.2016

Publicerad 12.12.2016

Olycksutredningscentralen (OTKES) inledde en preliminär utredning och platsundersökning av den lägenhetsbrand på Norvägen i Nordsjö som krävde tre minderåriga barns och en vuxens liv genast efter branden på efternatten fredag 9.12.2016. OTKES har tillsatt en utredningskommission och samlat in ytterligare information om branden under veckoslutet.

Branden undersöks med stöd av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011). Branden undersöks eftersom den till sina följder var allvarlig då den krävde tre minderåriga barns och en vuxens liv. Den förra lika allvarliga branden i Finland sett till antalet offer var en egnahemshusbrand i Nådendal 2009 som ledde till fem ungas död. Även en radhusbrand i Brahestad 13.9.2016, som också är under utredning, ledde till barns död.

En säkerhetsutredning koncentrerar sig på att utreda orsakerna till och följderna av en brand, händelseförloppet samt räddningsväsendets och andra myndigheters verksamhet. Man utreder särskilt familjens förmåga att hantera vanlig bastuteknik på ett ansvarsfullt sätt och orsakerna till att familjen inte kunde rädda sig ur situationen. Som en möjlig orsak till att branden antändes undersöks bland annat bastuavdelningen med tillhörande bastuugn.

Till chef för utredningskommissionen har utsetts brandinspektör Knut Lehtinen och till medlemmar av kommissionen teologie magister Jukka Seppänen och brandmästare i a. Reijo Salminen. Utredningsledare är ledande utredare vid Olycksutredningscentralen Kai Valonen. Målet är att utredningen ska vara klar inom ett halvt år.

Olycksutredningscentralen utför säkerhetsutredningar för att förbättra säkerheten, för att förebygga olyckor och tillbud samt för att minimera skador.

Säkerhetsutredningar görs inte i syfte att peka ut det juridiska ansvaret.

Närmare information:
direktör Veli-Pekka Nurmi, tfn 0295 150 701 (Twitter: @VPNurmi)
ledande utredare Kai Valonen, tfn 02915 150 707, (Twitter: @KaiValonen)
kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714 (Twitter: @SakariLauriala)

Följ Olycksutredningscentralen på Twitter: @OTKES_SIAF