Delning av god praxis ska främjas inom försvarsmakten

Publicerad 24.8.2016

Olycksutredningscentralen rekommenderar att försvarsmakten utvecklar riskanalysen för skjutningar och förfaranden, varmed man får delat information om god och dålig praxis. Enligt olycksutredningscentralen ska bättre överenskommelser om samarbetet ingås mellan försvarsmakten och aktörer utanför försvarsmakten.

Rekommendationerna baserar sig på en utredning där den olycka som ledde till en bevärings död i Syndalen i Hangö granskades. En elev i Sjöstridsskolans reservofficerskurs sköt i misstag en annan beväring vid en stridsskjutning som genomfördes i mörker i december 2015.

Olyckan inträffade när en officerselev misstog sin stridskamrat för ett mål.
I Olycksutredningscentralens utredning framgick det att glödljuset på stridsmannens hjälm från en liten vinkel och sett genom ljusförstärkaren var förvillande likt målanordningen som var märkt med reflexspray.

Enligt Olycksutredningscentralen var denna stridsskjutning i mörker för krävande för den trupp som sköt och som hade endast lite utbildning direkt inriktad på skjutning. Vid skjutningen användes ljusförstärkare och truppen hade ännu inte hunnit få rutin på användningen av den. Placeringen av målen styrde elden från skyttens patrull på ett farligt sätt mot offrets patrull.

Försvarsmaktens skjutningar planeras och genomförs med skjutorder och som en det av den ingår en riskanalys vars syfte är att förbättra säkerheten. I utredningen framgick det att metoden är för grov för att man med den ska kunna nå särdragen och förhållandena för skjutningen i fråga och till exempel den skjutande truppens kompetens.

Skjutningarna styrs av en stor mängd säkerhetsbestämmelser och andra dokument. Även om anvisningarna är noggranna finns det utrymme för olika sätt att agera och för olika tillämpningar. Praxisen varierar mellan olika truppförband. Skillnader finns i sätten att märka målen, stridsmännen och skjutsektorerna, sätten att övervaka skjutningarna och i hurudana skjutningar de olika trupperna genomför. Ett systematiskt informationsutbyte i synnerhet om funktioner som orsakar fara är till fördel inom försvarsmakten.

Vid olyckan i Syndalen fick offret snabbt kunnig hjälp. Enligt Olycksutredningscentralen ska försvarsmakten ändå utveckla ett kontinuerligt förfarande, där larmarrangemangen hos olika aktörer utanför försvarsmakten och deras förmåga att agera i olyckssituationer samt andra samarbetsförfaranden med civila aktörer granskas i räddningsplaneringen för övningsområdena och garnisonerna.

Ytterligare information:
Direktör Veli-Pekka Nurmi, tfn 02951 50701
Ledande utredare Kai Valonen, tfn 02951 50707