Olycksutredningscentralen utreder radioaktivt utsläpp

Publicerad 23.5.2016

Olycksutredningscentralen inleder en utredning av ett radioaktivt utsläpp i Kasåker i Helsingfors
3–4.3.2016.

Partikeldetektorn på Strålsäkerhetscentralens tak upptäckte exceptionellt mycket radioaktivt cesium-137. Utsläppet orsakades av en trasig strålkälla som används i industrin och som måste demonteras i samma byggnad.

Utredningen fokuserar bland annat på transporten, förvaringen och den övriga hanteringen av strålkällan samt information och kommunikationen kring händelsen.

Ytterligare information:
Ledande utredare Esko Värttiö, tfn 02951 50708
Kommunikationschef Teuvo Arolainen, tfn 02951 50714