Utredningen av bussolyckan i Högfors rekommenderar förebyggande av självmord samt säkerhetsledning inom bussbranschen

Publicerad 24.5.2016

Olycksutredningscentralen rekommenderar att social- och hälsovårdsministeriet startar ett program för förebyggande av självmord. Ministeriet rekommenderas också att fastställa ett folkhälsomål i syfte att tydligt minska antalet självmord.

Rekommendationerna baserar sig på utredningen av en bussolycka som inträffade i Högfors i början av juli 2015. En personbilsförare som körde i motsatt riktning styrde plötsligt med avsikt sitt fordon mot bussen, som hade sammanlagt 19 passagerare. Utöver chauffören skadades sex passagerare svårt. Personbilens förare omkom.

I Finland begås varje år närmare 900 självmord, varav cirka 20 begås genom kollision med ett fordon. Självmord medför mycket lidande för de närstående. Självmord i vägtrafiken medför ofta fara och lidande även för utomstående personer och miljön.

Följderna av olyckan förvärrades av två konstruktionsmässiga egenskaper hos bussen. Bussen hade inget underkörningsskydd som effektivt skulle ha stannat personbilen. Utstående handtag på sätena i busskabinen orsakade många ansiktsskador eftersom passagerarna, fastspända i tvåpunktsbälten, slog huvudet i dem.

På basis av utredningen stöder Olycksutredningscentralen förbättringar av bussens framdelskonstruktion samt av sätenas baksidor, handtag och säkerhetsbälten. Det rekommenderas att Trafiksäkerhetsverket (Trafi) framför dessa ändringar för den arbetsgrupp som ansvarar för fordonsteknik inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE).

I utredningen observerades dessutom brister i säkerhetsledningen av busstrafiken. Därför rekommenderas att kommunikationsministeriet utarbetar bestämmelser genom vilka ett säkerhetsledningssystem kan tas i bruk inom hela bussbranschen.

Olycksutredningscentralen har fäst uppmärksamhet vid samma säkerhetsbrist även i det till kommunikationsministeriet överlämnade utlåtandet om trafikbalken, som för närvarande är under beredning. Säkerhet och de pågående förändringarnas effekter på denna behandlas överlag i liten utsträckning i trafikbalken.

Olyckan i Högfors är en motivering till att man i anslutning till regleringen av trafikbalken skulle kunna börja kräva grunder för säkerhetsledning inom vägtrafik som förknippas med risker för storolyckor eller där tjänster tillhandahålls för betalande kunder. Det enklaste sättet skulle vara att kräva att serviceproducenten bevisligen har fastställt verksamhetens säkerhetsrisker, minimerat dem och har beredskap att agera i en olyckssituation.

Olycksutredningscentralen fäster i sitt utlåtande också uppmärksamhet vid att det av busschaufförer som på ett icke-kommersiellt sätt transporterar till exempel idrottslag eller skolklasser inte längre skulle krävas yrkesbehörighet även om busschauffören har ett stort ansvar för barnens och ungdomarnas hälsa.

Ytterligare information:
Ledande utredare Kai Valonen 02951 50707
Kommunikationschef Teuvo Arolainen 02951 50714