Brister i säkerplaneringen av monsterbilshowen

Publicerad 15.4.2016Monsterbilolyckan i Alahärmä i augusti 2015 berodde enligt Olycksutredningscentralens utredning på bristfällig säkerhetsplanering av evenemanget. Ett framhjul på monsterbilen lossnade och rullade in bland åskådarna. Sju människor skadades, fyra allvarligt. Skyddsområdet och skyddsstängslen var otillräckliga.

Arrangörerna bär alltid ansvaret för säkerheten på publikevenemang. Myndigheterna ska handleda och stödja arrangörerna. Den gällande lagstiftningen och myndighetstillsynen är dock komplicerad ur arrangörernas perspektiv.

Övervakningen av säkerheten på Power Truck Show var fördelad mellan flera myndigheter med stöd av lagstiftningen. Verksamheten var delvis överlappande, men samarbetet mellan myndigheterna var inte heltäckande. Var och en fokuserade på sina uppgifter och litade på varandra och på de utarbetade planerna.

Planen för publiksäkerheten i Alahärmä baserade sig på motsvarande planer för mässor inom transportbranschen, men den beaktade inte i tillräcklig grad de särskilda dragen hos monsterbilshowen. Arrangörerna hade inte i tillräcklig beaktat att ett hjul kunde rulla in bland åskådarna eller bort från föreställningsområdet.

Utifrån utredningen ger Olycksutredningscentralen två säkerhetsrekommendationer för arbets- och näringsministeriet samt inrikesministeriet. Målet är att öka arrangörernas säkerhetskompetens och göra myndigheternas tillsyn klarare.

Enligt rekommendationen borde ministeriet förtydliga publikevenemangens säkerhetskrav så att allt sker via "en lucka" och en heltäckande säkerhetsplan. Kraven bör vara förståeliga och enkla för arrangörerna.

Myndigheterna bör också se till att arrangörerna har tillgång till säkerhetsutbildningsmaterial som är oberoende av förvaltningsområden och till exempel (nät)kurser vars avläggande ger kompetens om säkerhetsledning av publikevenemang. Arrangörerna bör känna till tillämplig lagstiftning samt principerna för säkerhetsledning och -planering.


Ytterligare information:

Ledande utredare Kai Valonen, tfn 02915 50707
Kommunikationschef Teuvo Arolainen tfn 02915 50714