R2020-01 Plankorsningsolycka i Kulmala plankorsning i Mänttä-Vilppula 14.5.2020

Olycksutredningscentralen beslutar att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av den plankorsningsolycka som inträffade i en plankorsning i Kulmala i Mänttä-Vilppula 14.5.2020.

En jordbrukstraktor kolliderade med en rälsbuss på väg från Tammerfors till Jyväskylä via Haapamäki. Rälsbussen fattade eld vid kollisionen. Föraren och tre passagerare befann sig i rälsbussen. Ingen av dem skadades. Traktorföraren skadades lindrigt vid olyckan. Rälsbussen brann kraftigt vid olyckan och traktorn fick skador.

Till chef för utredningskommissionen utses politices magister Kari Ylönen och till medlemmar överkommissarie (pens.) Erkki Rajamäki, lokförarexpert Timo Koli, psykologie doktor Mika Hatakka och brandutredningsexpert Knut Lehtinen. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik.

 
Publicerad 20.5.2020