C1/2009M VL TELKKÄ, moottorivaurio 4.11.2008

Vartiolaiva TELKKÄ lähti 4.11.2008 koulutusajoon Storklobbin merivartioaseman eteläpuolelle. Aluksella oli koulutukseen osallistuvia ulkopuolisia miehistöön kuulumattomia neljä henkilöä; kolme rajavartiolaitokselta ja yksi merivoimista 11 -henkisen miehistön lisäksi.

Aluksen pääkoneet ja keulassa oleva ruoripotkuri käynnistettiin 10.38 ja alus irrotettiin Storklobbin laiturista 10.45. Aluksen päästyä ulos Storklobbin eteläpuolen kapeikosta vahtipäällikkö sillalta luovutti BB:n puolen pääkoneen vastuun takaisin konevahdille jatkaakseen ajoa pelkästään SB:n puolen pääkoneella. Koneistoa ajettiin kombinaattorilla ja ruori oli käsiohjauksella. Keulassa oleva ruoripotkuri oli nostettu jo ylös ja sen dieselmoottori pysäytetty.

Konemestari oli konehuoneessa suorittamassa tavallisista lähtörutiineista aiheutuvia toimenpiteitä. SB:n pääkoneella ajettiin hiljaisella nopeudella. Konemestarin havaintojen perusteella kaikki toimenpiteet oli suoritettu asianmukaisesti eikä konehuoneessa ollut nähtävissä mitään poikkeavaa.

Noin klo 11.00 konemestarin ollessa vielä konehuoneessa hänen huomionsa kiinnittyi pääkoneen poikkeuksellisen suureen ja nopeaan kierrosluvun nousuun. Kierrosten noustessa muutamassa sekunnissa konemestari ehti täpärästi pois koneen luota, ennen koneen ryntäämistä ja rikkoontumista. Pääkone hajosi käytännöllisesti katsoen korjauskelvottomaksi ryntäyksessä. Henkilövahingoilta, tulipalolta ja muilta vahingoilta vältyttiin.

Tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella voidaan onnettomuuden ensisijaisena syynä pitää pääkoneen puutteellista ja heikkoa ryntösuojausta. Tämä heikkous on ollut moottorin valmistajalla tiedossa ja he ovat ilmoittaneet lähettäneensä asiaa koskevat huoltotiedotteet kaikille niille, joilla on käytössä kyseinen moottori. Valmistaja on ilmoittanut lähettäneensä kyseisen huoltokirjeen Länsi-Suomen Merivartiostoon vuonna 1999. (Länsi-Suomen Merivartiosto on kuitenkin perustettu vasta vuonna 2004). TELKKÄ ei kuitenkaan ole saanut kyseistä huoltotiedotetta.

Turvallisuussuosituksena lautakunta esittää, että tärkeiden huoltokirjelmien perille toimituksesta tulisi saada vastaanottokuittaus puolin ja toisin.

C1/2009M Tutkintaselostus (pdf, 1.0 Mt)

 
Julkaistu 4.11.2008