Huviveneiden yhteentörmäys Nauvon edustalla 29.7.2018

Kaksi moottorivenettä törmäsi toisiinsa Nauvon merialueella Innamon itäpuolella 29.7.2018 noin kello 16.00. Törmäys tapahtui Nauvon pohjoispuolella kulkevalla 15,3 metrin Utö-Naantali syväväylällä. Väylä on hyvin merkitty ja alue merenkulullisesti selkeä. Liikenne alueella oli vähäistä onnettomuuden aikana.

Pienempi vene (Silver Hawk 540) oli lähtenyt Houtskarin Hjälmholmista kohti Nauvon kirkonkylää. Ve-neessä oli aikuinen pariskunta ja 8-vuotias lapsi. Isompi vene (Sea Ray 455 Sundancer) oli matkalla Granöstä Turkuun kyydissään aikuinen pariskunta ja 12-vuotias lapsi.

Molemmat veneet kulkivat noin 20 solmun (noin 35 km/h) nopeudella. Törmäyksessä pienempi vene jäi isomman veneen yliajamaksi. Pienemmässä veneessä olleet kolme henkilöä loukkaantuivat vakavasti. Veneiden suuri kokoero vaikutti onnettomuuden seurauksiin. Isomman veneen massa oli noin kymmen-kertainen pienempään veneeseen verrattuna.

Molempien veneiden kuljettajat navigoivat optisesti. Isommassa veneessä oli myös tutka päällä. Se oli matka-ajoasetuksella, jolloin suurehkosta mitta-alueesta johtuen lähellä olevia pieniä kohteita oli hankala havaita.

Aamu oli ollut sateinen, minkä vuoksi pienemmässä veneessä oli kuomu ylhäällä. Tämä vaikeutti näkö- ja kuulohavaintojen tekoa. Isommassa veneessä ohjaamon tukirakenteet ja keulan vasemman puoleisessa sivukaiteessa säilytettävät lepuuttajat muodostivat näkökatveita. Isomman veneen nopeus aiheutti sen, että keula oli hieman normaalia tavallista ylempänä, mikä vaikutti näkymäalueeseen.

Molempien veneiden päälliköiden tilannetietoisuus jäi puutteelliseksi, eikä mahdollista yhteen törmäämi-sen riskiä tunnistettu. Molemmissa veneissä tähystys oli puutteellista, eikä isomman veneen tutkatietoa käytetty riittävästi hyväksi yhteentörmäysriskin arvioimiseksi. Näistä johtuen on todennäköistä, että mo-lempien veneiden rakenteilla, suurehkolla tilannenopeudella ja puutteelliseksi jääneellä tähystyksellä on ollut vaikutusta lähitilanteen syntymiseen ja sitä seuranneeseen yhteentörmäykseen.

Pelastustoimet käynnistyivät ripeästi. Isomman veneen päällikkö aloitti pelastustoimenpiteet välittömästi havaittuaan törmäyksen sekä käynnisti hätäliikenteen meripelastuskeskuksen (MRCC Turku) kanssa. Pe-lastustoimet onnistuivat hyvin lukuun ottamatta ensihoidon toiminnan koordinointia. Onnettomuudessa loukkaantuneet evakuoitiin nopeasti Turun yliopistolliseen sairaalaan jatkohoidon piiriin. Meripelastus-johtajan ja ensihoidon kenttäjohtajan välisen yhteyden saannin viivästyminen ei hidastanut pelastustoimia. Se ei vaikuttanut myöskään potilaiden hoitoennusteeseen tai toipumiseen.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että:

• Sosiaali- ja terveysministeriö laatii yhdessä sairaanhoitopiirien kanssa valtakunnallisesti yhtenäisen ensihoidon kenttäjohtajien perehdyttämisen koulutusrungon, joka sisältää ainakin eri tilanteissa tarvittavat toimintamallit sekä aluetuntemukseen ja kenttäjohtajan rooliin liittyvät vastuut, velvollisuudet ja valtuudet.

Kenttäjohtaja koordinoi ensihoidon yksiköiden toimintaa. Tehtävä on monipuolinen ja vaativa, mikä edellyttää suunnitelmallista perehdyttämistä tehtävään.

• Sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii siitä, että sairaanhoitopiirit yhtenäistävät ensihoidon henkilöstön koulutuksen ja pätevyyden ylläpidon merivartiostojen sekä vartiolentolaivueen välillä.

Länsi-Suomen ja Suomenlahden Merivartiostot sekä Vartiolentolaivue toimivat vastuualueillaan yhteistyössä useiden sairaanhoitopiirien kanssa. Ensihoitohenkilöstön joustava valtakunnallinen käytettävyys parantaa valmiutta erityisesti suuronnettomuustilanteissa.

M2018-02 Tutkintaselostus (pdf, 1.31 Mt) Accimap (gif, 0.11 Mt)

 
Julkaistu 18.4.2019