M2015-01 Troolari Bärbelin (FIN) kaatuminen ja uppoaminen Saaristomerellä 19.1.2015

Troolarit Bärbel ja Huovari olivat Saaristomerellä kalastamassa paritroolauksella silakkaa 19.1.2015. Lastattaessa saalista Bärbeliin se kaatui noin kello 16.40, jonka jälkeen se upposi kello 16.50.

Lastauksen aikana Bärbelin lastiruumaan kertyi tavanomaista enemmän vettä, koska lastiruuman tyhjennyspumppu toimi puutteellisesti. Tilannetta yritettiin korjata laittamalla ruumaan ylimääräinen uppopumppu. Muutamaa minuuttia myöhemmin alus alkoi kuitenkin kallistua oikealle puolelle, kun siihen oli ehditty lastata noin 15 t kalaa. Lähistöllä odottanut Huovari ajoi Bärbelin rinnalle apuun. Bärbelin lastaus lopetettiin ja aluksen ovia ja luukkuja yritettiin sulkea. Kallistuma kasvoi hyvin nopeasti ja veden alkaessa tulla reelingin yli aluksen kahden hengen miehistön oli jätettävä alus. Kansimies hyppäsi mereen ja ui roikkumaan Huovarin lepuuttajapalloon. Bärbelin päällikkö pääsi hyppäämään suoraan Huovarin reelinkiin lepuuttajarenkaan päälle.

Kun Bärbel kaatui, se jäi hetkellisesti nojaamaan Huovarin reelinkiin. Huovari ajoi nopeasti irti kaatuneesta aluksesta. Huovarin miehistö nosti Bärbelin miehistön kannelleen ja teki hälytyksen meripelastuskeskukselle. Kaatunut Bärbel kellui vielä hetken ennen kun se upposi. Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaiva Uisko ja meripelastushelikopteri hälytettiin onnettomuuspaikalle tarkastamaan tilanne.

Bärbelin kallistumisen ja kaatumisen syyksi todettiin vetisen kalalastin siirtyminen aluksen ruumassa oikealle laidalle. Lasti pääsi siirtymään kalaruuman osastosta toiseen lastin pinnan noustua lähelle väliseinien tasoa. Alukseen vuosien mittaan tehdyt muutokset olivat heikentäneet aluksen vakavuutta siinä määrin, ettei sillä ollut enää riittävää vakavuusreserviä. Kaatumisen jälkeen aluksen sisätilat täyttyivät vedellä ja se upposi. Aluksen miehistö ei käyttänyt kelluntapukineita eikä ehtinyt pukea päälleen pelastusliivejä. Ilman Huovarin apua heidän mahdollisuutensa pelastua hyisestä merestä olisivat olleet erittäin heikot.

Kun Bärbel ostettiin käytettynä Suomeen vuonna 2011, sen alkuperäiset vakavuusasiakirjat eivät siirtyneet aluksen mukana. Aluksen katsastuksen ja käyttöönoton yhteydessä ei tehty uusia vakavuustarkasteluja. Liikenteen turvallisuusviraston määräyksissä ei tällä hetkellä määritellä, miten näin pienen aluksen vakavuus todetaan riittäväksi. Kalastajien tietämys vakavuusopista ei välttämättä riitä aluksen vakavuuden arviointiin.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Liikenteen turvallisuusvirasto tarkentaa määräyksiään I-luokan kalastusalusten katsastuksista. Liikenteen turvallisuusvirastolle suositetaan myös, että se käynnistää yhteistyössä sidosryhmien kanssa kehitysprojektin kalastusalusten turvallisuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on tuottaa kalastajille tietoa kalastusalusten vakavuudesta käytännönläheisellä tavalla sekä edistää kalastukseen soveltuvien henkilökohtaisten työ- ja pelastautumisvarusteiden käyttöönottoa ja kehittämistä Suomessa.

M2015-01 tutkintaselostus (pdf, 2.83 Mt)

 
Julkaistu 4.11.2015