M2014-E1 M/V Lady Hester (NL), pohjakosketus ja karilleajo Kotkan Ruotsinsalmessa 5.12.2014

Kuivalastialus M/V Lady Hester oli 5.12.2014 matkalla Rauman satamasta Kotkaan Hallan satamaan, kun se sai luotsimatkan aikana pohjakosketuksen kello 06.40 ja ajautui sen jälkeen karille Kotkan edustalla sijaitsevalla Ruotsinsalmen väylällä.

Onnettomuustutkintakeskus käynnisti tapahtuman johdosta alustavan tutkinnan. Alustavassa tutkinnassa selvitettiin onnettomuuteen johtaneiden tapahtumien kulku ja seuraukset sekä arvioitiin niihin vaikuttaneita tekijöitä. Turvallisuustutkinnassa ei oteta kantaa syyllisyyteen tai korvausvaatimuksiin liittyviin tekijöihin, vaan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Raportissa nostetaan esiin turvallisuushavaintoja, joilla arvioidaan olevan yleistä turvallisuutta parantava vaikutus. Asianosaisilla on ollut mahdollisuus kommentoida raportin luonnosta.

M2014-E1 raportti alustavasta tutkinnasta (pdf, 0.5 Mt)

 
Julkaistu 4.2.2015