R2015-02 Vaaratilanne junaliikenteessä Oulunkylässä 12.3.2015

Torstaina 12.3.2015 kello 13.19 syntyi Pukinmäen aseman kohdalla vaaratilanne kahden Sm4-lähiliikennejunan jouduttua samalle suojavälille. Vaaratilanne syntyi H-junan pysähdyttyä turvalaitevian seurauksena opastimen E581 jälkeisen erotusjakson kohdalle. Veturinkuljettaja ”valutti1” junaa taaksepäin päästäkseen pois erotusjakson kohdalta, jolloin se joutui samaa raidetta perässä tulleen Z-junan kanssa samalle suojavälille.

H-juna jäi myöhään aikataulustaan 24 ja Z-juna 15 minuuttia. Muulle junaliikenteelle ei aiheutunut haittaa. Vaaratilanteesta ei aiheutunut vahinkoja.

Vaaratilanteen välitön syy oli H-junan peräyttäminen valuttamalla taaksepäin samalle suojavälille Z-junan kanssa. Tilanteen syntyyn vaikutti turvalaitepolkimen vika, josta oli ilmoitettu useaan kertaan, mutta jota ei ollut saatu korjattua. Lisäksi epätäsmällinen ja vähäinen viestintä häiriötilanteessa vaikutti vaaratilanteen syntyyn.

Kuljettaja ei kyennyt ratkaisemaan vaaratilanteeseen johtaneita teknisiä ongelmia vähäisen kokemuksensa ja vähentyneen koulutuksen vuoksi. Teknistä tukeakaan ei ollut helposti saatavilla.

Onnettomuuksien ja vastaavanlaisten vaaratilanteiden välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus antaa seuraavat suositukset:

1. Kaluston kunnossapitäjä varmistaa ja ohjeistaa nykyistä paremmin kaluston turvalaitevikojen korjaamisen.

2. Sm-lähiliikennejunien tekninen tuki siirretään VR Operaatiokeskukseen.

3. Veturinkuljettajien koulutuksessa tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota ongelmatilanteiden ratkaisuun.

 
Julkaistu 22.10.2015