Y2019-01 Kolmen lapsen kuolemaan johtanut mökkipalo Kittilän Levillä 12.4.2019

Kittilän Levillä puolitoistakerroksisessa hirsirakenteisessa vuonna 2005 valmistuneessa lomamökissä syttyi yöllä 12.4.2019 tulipalo. Perhe oli vuokrannut yksityiseltä omistajalta lomamökin Levin hiihtokeskuksen läheisyydestä viikoksi ja kyseessä oli lomaviikon viimeinen päivä. Palon syttymishetkellä aikuinen oli käymässä Levin keskustassa ja mökissä nukkui neljä 10 – 16-vuotiasta lasta. Kolme nuorinta lasta nukkui yläkerran makuuhuoneessa. Alakerrassa nukkunut nuori heräsi palovaroittimen ääneen, poistui rakennuksesta ja soitti hätäkeskukseen. Nuoren herätessä mökissä oli paljon savua ja hän näki tulta keittiön katon luona. Hän huusi yläkerrassa nukkuneille lapsille yrittäen saada heitä heräämään, mutta nämä eivät enää heränneet. He kuolivat nukkuessaan tulipalosta syntyneisiin savukaasuihin.

Tulipalo oli syttynyt olohuoneen lautalattian alla olleesta lattialämmityskaapelista. Lattialämmitys oli asennettu ilmatilaan lautalattian alle, mikä on sallittu mutta harvinainen asennustapa. Asennuksessa oli tehty monia paloriskiä lisääviä virheitä. Lattialämmityskaapeli oli kiinnitetty kaapelia puristavilla tavoilla suoraan kiinni hirsiin, taivutettu jyrkille mutkille ja kaapeli oli painunut osittain eristevillan sisälle. Kaapeli oli vuosien ajan kuumentunut liikaa, mikä vanhentaa eristysmateriaalia. Pitkään jatkunut kuumuus oli myös alentanut ympäröivän palavan materiaalin syttymislämpötilaa. Mökin sähköasennukset oli käyttöönottotarkastuksessa hyväksynyt asentaja, joka käytti ulkopuolisen yrityksen lupia.

Mökin rakentaminen ajoittui vuosille 1998–2005 ja siinä oli monia vaikeuksia. Rakennuslupa vanheni ja sitä jatkettiin. Käyttöönottokatselmuksissa rakennusvalvontaviranomainen havaitsi huomauttamista rakennusluvan vastaisista rakenteista sekä asiakirjojen puutteista. Hankkeeseen nimetty vastaava työnjohtaja oli irtisanoutunut tehtävästään jo ennen mökin rakentamista havaittuaan rakennuttajan aikaisemmassa hankkeessa epäkelpoa rakennustapaa ja -menetelmiä. Rakennusvalvonta hyväksyi tilanteen, jossa vastaava työnjohtaja puuttui.

Mökissä oli palovaroittimia, mutta niiden sijainnista ja toimintakunnosta ei ole täyttä varmuutta. Syttymistilassa ei ollut palovaroitinta. Yläkerran palovaroittimen olemassaolo ja toiminta jäi epäselväksi. Yleisesti on todettu, että lapset heräävät huonosti palovaroittimen ääneen.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että

• Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK laatii lyhyet ohjeet ja tarkistuslistan, jonka avulla asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa lyhytaikaiselle vuokralle tarjoava varmistaa ja osoittaa vuokranottajalle, miten turvallisuuden perusasioista on huolehdittu. Ohjeet pitäisi saada käyttöön kaikille merkittävimmille vuokranvälittäjille ja alustoille. Käytäntöä pitää pyrkiä laajentamaan koko Euroopan tasolle esimerkiksi palontorjuntaliittojen yhteisjärjestö CFPA:n kautta.

• Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa majoitustoiminnan turvallisuusasiat huomioon jakamis- ja alustatalouden säädösvalmistelussa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Majoitusta tarjoavilla alustoilla tulee olla näkyvillä, miten asunnon tai vapaa-ajan asunnon turvallisuuden perusasioista on huolehdittu. Asiakkaan tulee myös saada tarvittavat turvallisuusohjeet.

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja ympäristöministeriö kehittävät yhdessä menettelyt, joilla rakennushankkeen valvonnassa varmistetaan, että sähkötyöt ja asianmukaiset käyttöönottotarkastukset tekee pätevä urakoitsija.

• Sisäministeriö huolehtii säädöksillä ja ohjeilla sekä eri sidosryhmien kanssa toteutettavalla turvallisuusviestinnällä siitä, että palovaroittimia asennetaan asuntoihin selvästi nykyistä minimivaatimusta enemmän. Palovaroitin tulee asentaa pääsääntöisesti kaikkiin asuinhuoneisiin ja poistumisreiteille.

Y2019-01 Tutkintaselostus (pdf, 2.85 Mt)

 
Julkaistu 22.11.2019