Y2018-03 Autokilpailussa tapahtuneet onnettomuudet Seinäjoella 15.6.2018 ja Porissa 22.6.2018

Kesäkuussa 2018 järjestetyissä autokilpailuissa sattui viikon aikana kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Toisessa onnettomuudessa kuoli katsoja ja toisessa kilpailun toimitsija.

Seinäjoella 15.6.2018 käynnistyneessä ja rallin SM-sarjaan kuuluneessa Pohjanmaa-rallissa ensimmäisellä erikoiskokeella ralliauto ajautui ajolinjaltaan leveäksi oikealle kaartuneessa mutkassa ja sen vasen kylki osui ojassa olleeseen suureen kiveen. Nopeus törmäyshetkellä oli noin 110 km/h. Kiveen osumisen seurauksena auto kaatui oikealle kyljelleen, kääntyi poikittain ja lähti pyörimään tiellä useita kertoja katon kautta ympäri kohti metsässä ollutta katsojajoukkoa. Yksi katsoja ei ehtinyt pakoon ja kuoli välittömästi jäädessään ralliauton alle. Katsojat olivat sijoittuneena vaaralliseen paikkaan.

Porissa 22.6.2018 ajetussa jokamiehenluokan kilpailussa kahden auton kyljet osuivat lähdön jälkeen toisiinsa. Tämän seurauksena toinen autoista osui radan maavalliin ja edelleen hyppäsi maavallista kohti vallin päällä ollutta ratavalvontapistettä. Ratavalvontapisteellä olleet toimitsijat yrittivät juosta karkuun, mutta yksi heistä kompastui ja jäi ilmalennosta alas tulleen auton alle. Toimitsija kuoli saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa. Toimitsijat olivat onnettomuushetkellä sijoittuneena vaaralliseen paikkaan.

Molempien autokilpailujen turvallisuussuunnitteluasiakirjat olivat sellaiset, että ne eivät täyttäneet erityisesti kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksia. Myös pelastussuunnitelmat olivat niukkoja. Suunnitelmat eivät kunnolla ohjanneet yleisötapahtumien järjestelyitä siten, että melko ilmeiset riskit olisi tunnistettu ja niiden toteutuminen olisi estetty. Molemmissa onnettomuuksissa auton hallinnan menettäminen tapahtui tavanomaisella tavalla. Ulosajot kuuluvat autourheiluun, mikä on tunnistettu lajisäännöissä. Säännöissä on keskitytty kuljettajan suojaamiseen, joten näissäkin tapauksissa henkilövahingot aiheutuivat auton ulkopuolella eli koskivat vaarallisella paikalla ollutta katsojaa ja toimitsijaa.

Autourheilussa on 2010-luvulla kuollut kaksi toimitsijaa ja yksi katsoja. Lisäksi vakavasti on loukkaantunut kaksi toimitsijaa ja yksi katsoja. Tilastoja ei ole, joten voi olla muitakin tapauksia. Toistuvia tapaturmaisia kuolemantapauksia ulkopuolisille ei yleensä tapahdu muunlaisissa harrastuksissa tai yleisötapahtumissa.

Pohjanmaa-rallin erikoiskokeella katsojat saivat valita katselupaikkansa omatoimisesti lähestulkoon vapaasti. Maastoon ei ollut merkitty kiellettyjä, vaarallisia tai sallittuja katselualueita. Lisäksi kielletty alue ja vaarallinen alue -termien käyttö oli viranomaisten ja tapahtuman järjestäjien kesken epäselvää. Osa katsojista sai periaatepiirrokset vaarallisista alueista, mutta monelta se jäi saamatta. Porin jokamiehenluokan kilpailussa kaksi lippumiestä seisoi liputuspisteellä, johon auton ajautuminen oli selvästi mahdollista eikä paikassa ollut mitään suojaa. Ratavalvontapiste oli suunniteltu huonosti, minkä lisäksi turvalliseen sijoittumiseen ei riittävästi ohjattu. Myös varustus oli puutteellista. Seinäjoella onnettomuustiedon toimittamisessa erikoiskokeen lähtöpaikalle oli viivettä, joten erikoiskokeelle lähetettiin onnettomuuden tapahduttua useita ralliautoja. Molemmissa autokilpailuissa oli kuitenkin valmiudet pelastustoiminnan ja ensihoidon aloittamiseen kilpailujärjestäjän hankkimin resurssein.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että:

• Tukes on aloitteellinen ja esittelee asiaan liittyville ministeriöille ja viranomaisille tarpeet tapahtumien viranomaisvaatimusten yksinkertaistamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Tähän liittyen Tukes suunnittelee, millaisella yhteistyöllä saadaan aikaiseksi tapahtumatietokanta. Tietokannan tarkoituksena on opastaa tapahtumajärjestäjää syöttämään tietokantaan tapahtuman perus- ja turvallisuussuunnittelutiedot, jolloin tieto ohjautuu eri viranomaisille.

• Autourheilun kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ry päivittää eri autourheilulajien säännöt ja mallipohjat sellaisiksi, että autourheilutapahtumat suunnitellaan juuri kyseisen tapahtuman riskit tunnistavalla ja vähentävällä tavalla sekä siten, että suunnittelu ja dokumentit täyttävät asiaan liittyvien säädösten vaatimukset. Suunnittelu tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

• Autourheilun kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ry ohjeistaa rallikilpailujen järjestäjät siten, että katsojat ohjataan merkityille katselualueille ja että tällaisia katselualueita on riittävästi ja katsojia kiinnostavissa paikoissa. Monikanavaisella selkeällä viestinnällä tulee ilmaista, että muualla katselu on vaarallista. Ralliin liittyvistä vaaroista tulee kertoa yleisölle selkeästi. Yleisön sijoittumisen tarkistuksen tulee olla viimeisen etuauton tehtävä.

• Autourheilun kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ry laatii jokamiehenluokan sääntöihin kuvauksen siitä, millainen on turvallinen ratavalvontapiste sekä miten se sijoitetaan ja tarkastetaan. Lisäksi tarvitaan vaatimukset toimitsijoiden pätevyydelle ja perehdytykselle sekä varustukselle ja vähimmäisiälle.

• Autourheilun kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ry laatii toimintamallin onnettomuustietojen ja -määrien keräämiseksi ja julkaisemiseksi sekä määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet onnettomuuksien vähentämiseksi.

Y2018-03 Tutkintaselostus (pdf, 3.48 Mt)

 
Julkaistu 31.1.2019